Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Müellifin Kitabesi-Besmele-i Şerif Kasidesi

Müellifin Kitabesi-Besmele-i Şerif Kasidesi

MÜELLİFİN KİTABESİ (90)

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdü lillahillezi halakal insane Minnur
Vesselâtü vesselâmü âlâ seyyidina Muhammedin mazharil envar
Vealâ alihi ve ehli beytini bisebebi kıyaminnasi minnur
Hübbü mutlakdan cemali mutlakdan buldum aslımı
Hayatım boyunca gayem bu idi tatdım şuhudun zevkini
Zatulahdan dilerim bütün ihvanlarımı
Tahsili kemâl, tehzibi ahlâkla bulsunlar cemalini
Ya ilâhi hakikati Muhammediyeye rehberim imam-ı Ali ile
Pirim Hasan Hüsamettin Uşşaki ve Bekir Sıdkı Visali ile
Ruhi'yede göster didannı
Kutbül arifin gavsülvasılin Kulalı Hacı Bekir
Sıdkı Visali Halıcıoğlu
Doğumu 1298, ölümü 16 Şaban 1381 22 Ocak 1962, 1377
Ruhuna Fatiha.

BESMELE-İ ŞERİF KASİDESİ

Bismillah ile açıldı kenzin kapusu
Hakikat-ı Muhammediye oldu bu âlemlerin tapusu
Zâtullah ile sıfat-ı Ef'ale nazar ile zuhur hepsi
Errahmanirrahîm ile amme haaşa mevcudat çatısı
Bismillah olunca her işte, mebde; sona erer kaprisi
Celâlinden cemâline çıkmaktır gayesi
On dokuz oldu hurf-i Zebanilerin hepisi
Emin olur nar-i Cahimden vird eden Bismillâhı
114 sûre-i Kur'an da Bismillâh ile açılır
İnsan da cami-ül Kur'an Bismillâh ile aç kalbin kapusu
Ruhî sen de her zaman Bismillâh'ı vird et
Bir işe başlarken bırakma! Enbiya, Evliya böyle söyledi hepsi
Her ne zaman kalbi uyansa müridin
Cesedi ölmüş demektir. Bil ki anın...
«Mûtû kable ente mûtû» derler onun adına
Andan sonra bilir şuhudun tadını
«Men arefe» sırrıdır bu ey yarenler
Ruhî dahi ermek ister muradına

Gezi