Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Muhabbet-i İlâhiye Kasidesi

Muhabbet-i İlâhiye Kasidesi

MUHABBET-İ İLÂHİYE KASİDESİ (40)

Zati hakkı sevmeyi yedi nişanı var dedi ehli lika
(Len tenalül birre hatta tünfiku) dedi hüda
Biri oldur sevdiğini hak için eder feda
Sevdiğinden geçmeyince bulamaz babü rıza
Sırrı kadere razı oldu İsmail hem semadan nazil oldu koç feda
Allah, Allah, Allah içir şarabı aşkı
Zira aşkın yoludur vuslat ede aslına
Mevti sevmekdir ikinci gözle anı daima
(Mutu kable ente mutu) dedi mahbubu hüda
Sende İbrahim gibi at ataşe hem nefsine
Emri hakla oldu ateş gül gülüstan bu safa

EYZAN

Zikri daimdir üçüncü her nefeste aşkla nuru zikri zakire
Nazil oldu emrü kuran (Fezküruni) ayeta

EYZAN

Dördü oldur her zamanda oku mektubu hüda
Çünkü Allah (fekreu) ile eyledi me'zun bize

EYZAN

Bil beşinci halkı sevmek yaradandan ötürü
Semme vechi ruh makamı gark ola gör aşıka

EYZAN

Dostlarını sevmek tevella buğzu aduvdur altıya
Burası akıl makamı fark ede gör akıla

EYZAN

Bil yediyi zevki taat hem itaat rabbiya
Burası nefis makamı dari teklif nefsiya

EYZAN

Ya ilâhi kulun Sıdkı madum idi amada
Nuru zatın nazarında oldu zahirü peyda
Hazretinde zatına mirat edip sevdin bana
Hem içirdi desti kudret aşk şarabın tahura
Ol şaraptan mestü lâyakıl olup sevdim sana

EYZAN
Alemi ervahda takdir eyledin efalime
Ol zamanda razı oldum hükmüne takdirine
Hikmetinle devri afak seyrini ettim tamam
Demi süflâ unsurunda hapsolundum el eman
Nefsü emmar, hınzır şehvet, kelbü gazap, ettiler esir bana
El eman el eman kulun aciz mücrimi imdat eyle Nusreta
Ta ezelki zevku vuslat gönlüme etti eser
Ol sebepden her nefeste mevti ister vuslatı cananıma

Gezi