Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Muharrem-ül Haram-Ziyaret-i Yunus Emre Kasidesi

Muharrem-ül Haram-Ziyaret-i Yunus Emre Kasidesi

MUHARREMÜL HARAM KASİDESİ

Deryayı ehad cuş ile noktayı vahid etti zuhur
Bismillah ile kıldı hadaratı hams vücud
Hakikati Muhammediyye mir'at-ı kâinat oldu
Penci aba sinesinden doğdu mevcudat etti zuhur
Ah çekip muharremül haramın ol Beytullah'dan
Saimen ol günde Kerbelâ'da düştü şuhud
İmam-ı Hüseyin aşkına sinede de şeme'i pervaz eyle
Ruhi sen dahi ikta eyleme tamamı, bul vücud
Ya İlâhi sultanımız Sıtk-ı Visali ile ayırma
Ehl-i beyt ile göster rüyet-i didarı şuhud

ZİYARET-İ YUNUS EMRE KASİDESİ

Kudsiye ey ulu Mevlam zat-ı pak-i huzura geldik
Hakikat-ı Muhammediye miratinden ziyareti Yezdana geldik beraber
Evliyalar serveri zümresinden Yunus Emreyi Hz. Tabduk ile sultana
geldik
Âşık Yunus bize açtı vech-i cemalinle arştan yukarı eflâk ile sayrana
geldik
Pirimiz Hüsami, Mürşidimiz Visali ile cümle yârenlerle hepimizi
kurbana geldik
Vasf-ı nefisten zâtımuz ruh ile kemal birleyip huzuru pâkine pervane
geldik
Ya İlâhî kabul eyle ziyaret-i Yunus Emre'yi mahbub-u maşukun
Mustafa ile didara geldik
Ruhi kemteri bir an nazargâhından ayırma enbiyalar serveri ile
birleyip seyrana geldik

Gezi