Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Münacaat-ı Kübra

Münacaat-ı Kübra

MÜNACAT-I  KÜBRA                      

Bismillâhirrahmanirrahîm
Elhamdülillâhillezi halegal insane minnur.
Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidina Muhammedin mazharil envar.
Ve alâ âlihi ve ehli beytihi bisebebi gıyaminnasiminnur.
Cemi esma ve sıfatı cami, saltanatı hakkiye ve halkiyeyi havi makamı
ulühiyeti zatta sana ibadet ederim Allah'ım.
Cemi esma ve sıfatı satir, saltanatı hakkiye ve halkiyeyi kahir,
makamı ahadiyeti zatta vücudumdan fani olayım Allah'ım.
Cemi esma ve sıfatı zahir, saltanatı hakkiye ve halkiyeyi lâmi makamı
vahidiyeti zatta vücudumla mevcut olayım Allah'ım.
İlmi zatta cemi mevcudatı tesbit ve ayanı sabitede tefrik makamı
ferdiyeti zatta saadet isterim Allah'ım.
Ekserinnas saltanatı halkiyeden gafil, esma-ü efaliyeden cahil makamı
nuru zatta cemalini göreyim Allah'ım.
Gaybi mutlakta hüviyeti zatta makamı künhüzatına hayran olayım
Allah'ım.
Hayatı sermedi aynı zatta makamı hayyi zatta hayatı ebedi isterim
Allah'ım.
Aynı zatta zatının kemali makamı kuddûsiyeti zatta saltanatı halkiyeden
tecrid olayım Allah'ım.
Aynı zatta zatın ihtiyaçtan münezzeh, makamı samadiyeti zatta
senden gayriye muhtaç etme Allah'ım.
Kıyameti Kübra'da nur-u zatın zuhuru ile bütün mevcudatı ifna,
makamı vitriyeti zatta yalnız bırakma Allah'ım.
Bihürmeti esma izzatiyetül hüsna ve bihürmeti seyyidin El Mustafa.
Sıdkı fakir kemterin münacatını kabul eyle Allah'ım.

Gezi