Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Murakabe-i Vahidiye Kasidesi

Murakabe-i Vahidiye Kasidesi

EYZAN

MÜRAKABE-İ VAHİDİYE KASİDESİ (46)

Şeş cihetten zahir oldu, halkı âlemden Murad
Zatının miratı oldu nuru Muhammed'den Murad
Allah, Allah ya Vedud verdin bize ismi Vedud
Cenneti irfanına dahil olduk bilâ hüdûd
Hep celâlin perdesidir küfrü isyandan Murad
Hep celâlin perdesidir narü cahimden Murad
Hem cemalin perdesidir taatü imandan Murad

EYZAN

Hem cemalin perdesidir huri gilmandan Murat
Hep kemalin perdesidir sanatü fünundan Murad
Hep kemalin perdesidir sırrı kaderden Murad

EYZAN

Hâkimiyet perdesidir devleti sultandan Murad
Hakimiyet perdesidir vaz'u kanundan Murad

EYZAN

Rububiyet perdesidir ruhu hayvandan Murad
Rububiyet perdesidir nzkı hayvandan Murad

EYZAN

Nuru zatın perdesidir irsali rüsûl inzali kütübden Murad
Nuru zatın perdesidir ruh-u sultandan Murad

EYZAN

Kem visali şeş cihetten zatını seyran eyledi
Anla heman burasıdır cennetü irfandan Murad

EYZAN

Önden gördüm cemali arkadan gördüm kemali
Sağdan gördüm hükmünü soldan gördüm celali
Üstten gördüm irfanı alttan gördüm rezzakı
Ya Rab ihvanlarıma nasip eyle bu hali
Hem cenneti irfanı hem görsünler cemali

Gezi