Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Mürşidi Kâmil- Ruh-u Âzam-Mahbubi Canan Kasidesi

Mürşidi Kâmil- Ruh-u Âzam-Mahbubi Canan Kasidesi

MÜRŞİDİ KÂMİL KASİDESİ

Şeyhimin adı Bekir gösterdiği yol bakir
Nasibi olanlar olur mahir, hem muttahir hem mutatahhir
Pirimizin Hüsamettin-i Uşşâkî izini bulanlarda olur iştiyaki
Dünya ukba görmez hasarât izini bulanlarda olur iştiyaki
Hem pirimiz şeyh-i ekber, Muhyiddini- Sultan hududunu bulanlar
olur âlişan
Kadd-ı kâmetleri yükselir her an hududunu bulanlar olur âlişan
Ulu rehberimizdir İmam-ı Ali cümle evliyaların efdali
Ani bulanlar olur bir velâ, hududunu bulanlar olur âlişan
Sertâcı ekmelimiz, Hz. Muhammed mahbubî canımızdır ol elbet
Ey Allah'ım sensin bütün âlemlerin haliki âşıkların sensin bütün
hadifin
Kemter Ruhi'yi şeyhine kıl hadim hudunu bulanlar olur âlişan

RUH-U ÂZAM KASİDESİ

Ey ruhu âzam Muhammed Mustafa münceli
Teşrifinle müşerref verdin dar-ı dünya meskeni
On sekiz bin âlemin hakikatta mebdei
Mefhar ol seyyidi benam ile kıl Muhammed ümmeti
Ya Muhammed sen olmasaydın bu âlemlerin hiç biri
Yaradılmazdı, cümlenin sensin ancak mebde-i
Mebde-i âlem enşe-i âdemsin ya Habib-i mahfari
Şef-i ol ruzi cezada biz asi mücrimlere
Ya ilâhî ol mahbubundan ayırma bizleri
Rü'yetinle de mükerrem kıl âciz Ruhi kemteri
Zat-ı pâkindir ya Muhammed cümle âlem medenî
Nur-i veçhinden aldı arş-ı felek miyarı
Sen olmasaydın bu cihan halk olmazdı hiç biri
On sekiz bin âlemlerin sensin ancak rehberi
Ya ilâhi ol habibin Mustafa'ya kıl bizi ümmet
İki cihanda dahi olsun bize şefaati
Kıl günahkâr âsi mücrim kullarına rahmetin
Ol yevme tubles serâiru çektirme bize zahmeti

MAHBUBİ CANAN KASİDESİ

«Külle yevmin hüvefi şe'nin» buyurdu Rabb-i Zülcelâl
Kıl nazarı kâinata tefekkür eyle bul kemali
Emvâc-ı bahre aldanma hakikat-ı tevhidi bul
Zat-ı, nefsi, rahı seyran edip vuslat ile hem cemâli
Ve KURABBİ ZİDNİ İLMEN dedi ol Resulü itriram
Marifeti Hakkı bulmak istersen sen de eyle istiân
Zat-ı Hakkı daim şuhut bulayım dersen ey Ruhi
Ol habibin hakikati ile dâim eyle mücteba
Efendim ihtedeytüm muktedeytüm
İnnellahe minnnettevfik minellahi nasruhi alerrefik

Gezi