Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Mürşidlerin Emaneti Kasidesi

Mürşidlerin Emaneti Kasidesi

MÜRŞİDLERİN EMANETİ KASİDESİ (45)

Hamdim sana ya İlâhi Rahmani
Tevfikinle aldım aşkı ezeli
Selâm sana seyyidina Mustafa
Çünkü aldım feyzi senden ezeli
Buldum tariki vuslatı hakiki
Bu da şeyhimin himmeti ve feyzi
Allah, Allah ya latifü eltafi
Göster bize hakikati Muhammedi
O'dur bizim mürşidimiz ezeli
Hem kalbinde gösterir cemalini
Aldım desti seyyidina şeyh Sami
O'da aldı seyyidina şücai
O'da aldı seyyidina irşadı
O'da aldı seyyidina Şeyh Hakkı
İşbu nesebi manevimiz ruhani
Ta erişti seyyidina pir Hüssami

EYZAN

Anın feyzi şahi vilâyet murtaza
Anın feyzi feyzi Mukaddes Mustafa
Anin feyzi ezelidir iptida
Zati haktır feyzü akdes mukteda
Anın feyzi bil aşıkı arifi
Lâ taayyün künhü zatül guyyubi

EYZAN

Nişan arardım aslıma aslım Muhammed Mustafa
Hem arardım ruhumu ruhum zatı hüdadandır
Çıktım ama zulmetinden geldim Muhammed arşına
Bülbülleri nalan eder aşıkları devran eder
Nebileri davet eder saitleri iman eder
Şakileri inkâr eder asileri isyan eder
Alimleri Kur'an okur fakihleri fürkân okur
Arifleri seyran eder velileri irşad eder
Sıtki dahi hıssasıtır — Talihleri irşad eder
Şeriatı hüdasıdır — Hem önünde kandilidir
Tarikatı delilidir — Hem yolunda münimidir
Hakikati cemilidir — Hem nefsinin fenasıdır
Marifeti lâtifidir — Hem ruhunun bekasıdır

Gezi