Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Oniki İmam ve Oniki Piran Kasidesi

Oniki İmam ve Oniki Piran Kasidesi

ON İKİ İMAM KASİDESİ (14)

Biz Allah'ın has kullarıyız — Levhi sabıkın mahbublarıyız
Nuru Muhammed ümmetleriyiz — Şehri ulümun irfanlarıyız

Bab-ı Ali'nin zülfikarıyız — On iki imamın bendeleriyiz
İmam-ı Hasan'ın ruhlarıyız — Alemi ervahın seyranlarıyız
İmam-ı Hüseyin'in nurlarıyız — Alemi envar kandilleriyiz
Imam-ı Abidin'in kableriyiz — Alemi kulübün zakirleriyiz
İmam-ı Bâkırın akıllarıyız — Alemi melekut bülbülleriyiz
İmam-ı Cafer'in fikirleriyiz — Alemi ceberut arifleriyiz
İmam-ı Kazım'ın himmetleriyiz — Hazaratı hamsin devvarlarıyız
İmam-ı Rıza'nın vehimleriyiz — Alemi evham sultanlarıyız
İmam-ı Takinin hayalleriyiz — Alemi misal cennetleriyiz
İmamı- Nakinin suretleriyiz — Vahdeti şuhut şahitleriyiz
İmam-ı Askerin cesetleriyiz — Vahdeti vücut aşıklarıyız
İmam-ı Mehdi'nin askerleriyiz — Hayatı ebedi daimleriyiz
Sıdkı kemterin oldu vücudu on iki imamın mazharlarıyız
Nuru Muhammed ümmetleriyiz, şehri ulumün irfanlarıyız
Bab-ı Ali'nin Zülfikarıyız — On iki imamın bendeleriyiz.

ON İKİ PİRAN KASİDESİ (15)

Ya ilâhi ya ferdi tasfiye eyle nefsimizi
Bi hörmeti seyyidi Hüssamettin Uşşaki
Ya ilâhî ya kuddus takdis eyle ruhumuzu
Bi hörmeti seyyidi el Ahmed-ül halveti
Ya ilâhi ya Nuri tenvir eyle nurumuzu
Bi hörmeti seyyidi el Ahmed-ür rüfai
Ya ilâhi Allah'ım tevsi eyle kalbimizi
Bi hörmeti seyyidi Abdulkadirül Geylani
Ya ilâhi ya ahadi tezyit eyle aklımızı
Bi hörmeti seyyidi Celâleddin Mevlevi
Ya ilâhi ya samedi takviye eyle fikrimizi
Bi hörmeti seyyidi el Ahmedül bedevi
Ya ilâhi ya Celali Sultan eyle vehmimizi
Bi hörmeti seyyidi elhaç Bektaşi Veli
Ya ilâhi ya Hakkı teçliye eyle hayalimizi
Bi hörmeti seyyidi şahi Muhammed nakşi
Ya ilâhi Kemali Tevfik eyle himemizi
Bi hörmeti seyyidi elhaç Bayramı Veli
Ya ilahi Cemali Tahsin eyle suverimizi
Bi hörmeti seyyidi elhaç Şaban-ı Veli
Ya ilahi ya şafi tasviye eyle cismimizi
Bi hörmeti seyyidi İbrahim-i Gülşeni

Ya ilâhi ya Bari pür nur eyle kabrimizi
Bir hörmeti seyyidi el hüdai celveti
Ya İlâhi ya Rabbi Sıdkı kulun kemteri
On iki piran aşkına kurban eyle canımızı
On iki piran aşkına göster bize cemalini

Gezi