Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Ramazan-ı Şerif Kasidesi - Hz. Mevlâna'nın Manevi Kelâmı-Şemsi Tebrizi Hz.'nin Manevi Kelâmı

Ramazan-ı Şerif Kasidesi - Hz. Mevlâna'nın Manevi Kelâmı-Şemsi Tebrizi Hz.'nin Manevi Kelâmı

RAMAZAN-I ŞERİF KASİDESİ

«Şehru Ramazan ellezi ünzile fihil-Kur'an» buyurdu
Zatullah mü'minlere inzal olunan Kur'anında habibi
23 senede nazil olan Kur'an ceman bir dahi
Ramazanı şerifte toptan levh-i mahfuzdan Cibril ile Habibi
Medine'yi münevvere ikinci sene emir olunca umum müminlere
Muammer oldu habâbi 9 sene başı 34 dü 29
Mü'min muammer olursa 32 sene oruç tutmakla bil
Bütün günleri oruçla hayatı vad etti Habibi
Bil kıymetini Ramazanın yemek içmek mucameden sakın
Saim farzda hata edersede kefâreti 61 olur
Cezası açık yemekte ağır şer'an katlı vacip
Sıhhatte dikkat et, değilsen seferde kurtuluş yok
Dünyada ihmal eyleyen yarın Cehennem'de azâbı
Kurtulamazsın, geçtiyse, amel et, tut ramazanı
Mükâfatı hudutsuz derecede, vâd-i ilahi büyüktür
27 de Kadri ihyâ et bul kemâli
Havasın orucu, havas-ı hamse-i zahiriye kapa sıvadan
Cam, gadap, şehvete hâkim olan kapasın Cehennemleri
Aklı muâdınla birleştir tefekkürünü yükselt İlâhi
Açılsın sekiz Cennet kapıları saçılsın gıdayı mânevi
İftar zamanı dikkat tecelli rububiyeti zata
Nurlara gark olunur emriyle intizar eden iftarı
Ruhi' sen dahi bir an fevt etme Ramazanda
Kalbin dür olmasın Alah'dan bir nefes bulasın cemâli

HZ. MEVLÂNA'NIN MANEVİ KELAMI

Merhaba ya hoş ihvan-ı pür sefa
Merhaba ya hoş sırrül-has pür ehibba
Merhaba ya hoş mahbubî Mustafa pür aba
Merhaba ya hoş maşukî pür ziya
Merhaba ya hoş sıdkı vefa Mevlâna
Merhaba ya hoş Visâli Ruhi ve âlâ

ŞEMSİ TEBRİZİ HZ.'nin MÂNEVİ KELÂMI...

Menem ol şah-i cihânı şeş cihet seyran eden
Menem ol bahr-i yezdanı ummanı cevalan eden
Menem ol şems-i tâbâni veçhi yarı mir'at eden
Menem ol Mahbubu Sultanı Mahmud'u aşka dirikşan eden
Menem ol Âlem-i devrân ile du cihanı bir an eden
Menem ol Mevlana'ları seyr ile kemâle ittisal eden
Menem ol Zâidlere nazarımla vuslatı didar eden
Menem ol Uşşakî Hüsâmı Visâl-i Ruhî yardan eden
Menem ol Şems-i Tebrîzi ser menzile irsal eden
Menem ol Talipleri irşad ile hayran eden
Ya ilâhî zerrat-ı hicanda tecelli eyle kes sivayı
Her lâhza ayırma vech-i didarı her nefes zikrullahı

Gezi