Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Ramazan-ı Şerif Kasidesi-Ziyaret-i Hırka-i Şerif ve Saadet Kasidesi

Ramazan-ı Şerif Kasidesi-Ziyaret-i Hırka-i Şerif ve Saadet Kasidesi

RAMAZAN-I ŞERİF KASİDESİ

Ey Allah'ım bizlere tatdır lezzet-i şuhud
Merhaba ey hoş geldin mübarek şehr-i Ramazan
Tutalım oruç zevkiyle farz-ı terâvi
İftar, sahur sofrası mübarek şehr-i Ramazan
İnzal ettin Kur'an-ı cem'an Kadir gecesi
Zengin fakir bir oldu gönüller sunar doldu
Verelim zekat, fitre, mübarek şehr-i Ramazan
On günü rahmet ile yirmisi mağfiretle
Sonunda itgun minen niran mübarek şehri Ramazan
Şeriat orucu unsur tarikatle havasle
Hakikat marifetten her nefesi Allah ile
Sekiz Cennet açılır Cehennemler kapanır
Rahmet-i derya saçılır mübarek şehr-i Ramazan
Enbiya evliyalar mü'mine feyiz saçtılar
Habibullah şefâati ile mübarek şehr-i Ramazan
Allah oruç mükafat hududu yok cennette
Cemalinle karşılarım mübarek şehr-i Ramazan
Ya İlâhi Ruhi'yi nasip eyle ömründe
İhvânı mâfevkiyle tutmak Ramazanları

ZİYÂRET-İ HIRKA-İ ŞERİF VE SAADET KASİDESİ

Ah minel aşk zevkiyle gönlümü kapladı mahbubi kibriya
Göster veçhi yarını mahbubi cananın miratından kadsiye
Zerresinden, kainatın nurunu gör essela
Geldik huzuruna hırka-i şerif'in kapladı vahidi
Habibullah vasiyetiyle Üveys'e intikal hırkadır bu
Hz. Ömer Ali ile eda eylediler pür sefadır bu
Zamanla makam-ı mahsuse'ye konuldu ziyaretine bu
Ramazanı şerifin beşinden sonra açılır bu
Hırka-i saadet Topkapı sarayında git ziyaretine
Sultan Selim emânetlerle getirdi Mısır'dan mevkiine
Yuşa Nebi A.S. Beykozda eda eyledi ziyaretini
Ziyaret-i pir Hüsameddin Uşşaki Kasımpaşa'da unutma
Piri sâni Cemaleddin Uşşakî, Sami Efendi Edirnekapı'da unutma
Selahaddin-i Uşşâkî Fatih Sultan yakınında beraber unutma
Eyyûb Sultan'ı cuma namazı ile ashabı güzin evliya ziyaretlerini
unutma!
Âşık kardeş, kalbinde Muhammed Resulullah muhabbeti varsa essela
Durma koş ziyaretine İstanbul şehrine essela
Tekbir salevat tahlille yapılır ziyaret taharetle essela
Gönlünü masivadan kes nuri ile doldur essela
On sekiz bin âlem nurundan yaratıldı bil
Fâni âlemde gafil olma bir mürşid-i kâmil bul
Ruh kalbe sırr-ı hafi ile aç ihvanı veçhi yarı bul
Son, nedâmet fayda vermez fırsat varken vuslatı bul
Ya İlâhî Ruhi'yi mafevkiyle makamata nail kıl
İhvanlarla her sene hırka-i şerif saâdeteni ziyâreti nasip kıl
Ravza-i peki Muhammediye ile Kâbetullah'ta dâim kıl
Rü'yetullah'ın karşısında emânetini almayı nail kıl

Gezi