Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Ramazan Orucu Kasidesi

Ramazan Orucu Kasidesi

RAMAZAN ORUCU KASİDESİ (34)

Ol habibi ilâhi savmın hakikatını

On hikmetle bildirdi budur miracın yolu hem şeriat esrarı

Dahi birinci hikmeti gider nefsinden mülkü

Bilir mülkün sahibini o da Rabbı mutlakı

Aman aman ilâhi çıkar kalbten marazı

Tevfik eyle sülûki bi hörmeti habibi

Hem ikinci hikmeti hökmü rahmandan çıkıp

Dahil olur rahimi yemez mübah taamı

Bekler rahimden emri

EYZAN

Hem üçüncü hikmeti zengin fakir müsavi

Bekler iftar zamanı eder şükür rızkını

EYZAN

Hem dördüncü hikmeti bilir arife sırrını

Anlar ubudiyeti bilir rubübiyeti

EYZAN

Hem beşinci hikmeti anlar hemen nefsini

Bezm-i elest hitabı bulur rızkı daimi

EYZAN

Hem altıncı hikmeti anlar Kur'an sırrını

Bin aydan hem hayırlı bir gecenin ihyası

EYZAN

Hem yedinci hikmeti nisan yağmuru misali

Nurlanır hem batını hizmet eder ruh anı

EYZAN

Hem sekizinci hikmeti cihad eder nefsini

Helâldan almaz rızkı, harama vermez yüzü

Hem dokuzuncu hikmeti kesilir şeytan damarı

Ölüdürür mikropları bulur hayati ebedi

EYZAN

Hem onuncu hikmeti bulur hakikati Samedi

Kalbten ahfaya rucuu müşahade eder cemali

EYZAN

Sıdkı bu on hikmeti bulmak istersen anı

Çıkar kalbten marazı hem sulûki bitirmeli

Çünkü Allah buyurdu — Femen kâne inin küm marizen

Dahi, Alâseferin feiddetün min eyyamin uhari

Gezi