Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Rüyet-i Zatullah Kasidesi

Rüyet-i Zatullah Kasidesi

RÜYETİ ZATULLAH KASİDESİ (41)

Zatullahı görmeyi yedi tecelli şartıdır
1 — Tecelli esma biri hem ekvandır satiri
Zahir olur misali hem görür mevtalar
Buyurdu ol Resul — El müminûn lâ yemutün
Bu hadisi ledünni zahir olur esrarı
Görür anı ehli küşuf göremez avam kalbi hüsuf
Gördü kevkebi İbrahim dedi hem haza Rabbi
Yıldızlar kesreti eşya batınıdır kesreti esma
Bulan seyri ilahi görür âlemi misali
Yarab selb et hicabı göster tecelliyi esmayı
2 — Tecelli efaldir iki hem esmadır satiri
Zahir olur melekuti hem görür melekleri

Gördü kameri İbrahim dedi hem haza Rabbi
Misali kamerin zahiri batınıdır melekutu
Bulan seyrifilâhi görür alem melekutu
Yareb selbet hicabı göster tecelli efali
3 — Tecelli sıfattır üçü hem efâldir satiri
Zahir olur kudreti görür Rabbı mutlakı
Gördü şemsi İbrahim dedi hem haza Rabbi
Melekut şemsin zahiri hem feyyazı mutlakı
Rabbı mutlak batını hem alemi ceberutu
Ma Allah seyrin bulan görür Rabbı mutlakı
Yarab selbet hicabı göster Rabbı mutlakı
4 — Tecelli irade dördü hem kudrettir satiri
Zahir olur muradı görür levhi mahfuzu
Cümle eşya mektuptur zemanına merhundur
Ma Allah seyrin bulan görür levhi mahfuzu
Ya Rab selbet hicabı göster levhi mahfuzu
5 — Tecelli ilimdir beşi hem irade satiri
Zahir olur malûmu görür kalemi âlâyı
Nun vel kalemi vema yesturun zahir olur esrari
Nun ilmi zatidir kalem ilmi sıfatı vema yesturun ilmi kevni
Ma Allah seyrin bulan görür kalâmi âlâyı
Yarab selbet hicabı göster kalemi alayı
6 — Tecelli hayattır altı hem ilimdir satiri
Zahir olur hakikati Muhammed'i görür kabe kavseyni
Hem mi'racı hakiki hem alemi lâhuti
Ma Allah seyrin bulan görür hakikati Muhammedi
Ya Rab selbet hicabı göster alemi lahuti
7 — Tecelli zattır yedi hem hayattır satiri
Zahir olur miratı görür cemali zati
Budur zevki ebedi budur hayati daimi
Ma Allah seyrin bulan görür cemali yari
Ya Rab selbet hicabı göster cemali zatı
Sıdkı zatı bunda gör — Göremezsen anda gör
Şöyle böyle der iken — Dünya Mümüne zindan
Sen gaflette gezer iken — Ah can gidiyor kafesten
Bunda zati görmeyen anda olur kör ümyan
Buyurur zati hüda — Menkâne fi hazili âmâ
Vefilâhirati âmâ — Veedâllü sebilâ
Bulan seyri billâhi eder irşad halkı
Yarab selbet hicabı — Geydir libas lahuti

Gezi