Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Şemaili Şerif Kasidesi Bölüm 1

Şemaili Şerif Kasidesi Bölüm 1

ŞEMAİL-İ ŞERİF KASİDESİ (39)

Ol habibin şemaili ondokuzdur ey Ümem

Anlar bu şemaili gelmemiş misli âlem

Ol mübarek nuru veçhi hem üdevver kel kamer

Ol veçhin ziyasından cümle âlem münevver

Allahümme salli alâ nuruş şemaili ve sahibil cemali ve barik

ve sellim

EYZAN

Ol mübarek gül yanağı rengi pembe ya cemil

Güller aldı rengini ol mübarek yanağından

EYZAN

Ol mübarek nuru aynı simsiyahtır ken necim

Semadaki yıldızlar gözlerinin nurundan

EYZAN

Ol mübarek alnı yüksek misli kürsi ya âlim

Zahir oldu çenesinden arşı kürsi vel kalem

EYZAN

Ol mübarek nuru enfi ucu sivri kel kalem

Nuru burnu nefesinden hayat buldu cümle can

EYZAN

Ol mübarek nuru lebler kırmızıdır müslül'ü'vel mercan

Zahir oldu leblerinden havzu kevser hem ayniyen tecriyan

EYZAN

Ol mübarek dişleri sık misli lülü ya kelim

Zahir oldu dişlerinden nuru kuran manzum

EYZAN

Ol mübarek Nuru femi vasi'dir misli tennur ya azim

Zahir oldu nuru feminden narü cahımü cinan

EYZAN

Ol mübarek kaşı kavseyn hem bitişik milsümim

İki kaşı arasında hakkı halkı cem yekûn

EYZAN

Ol mübarek nuru kirpik hem siyahtır hem uzun

Zahir oldu kirpiğinden gece gündüz hem kısadır hem uzun

Gezi