Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Şemaili Şerif Kasidesi Bölüm 2

Şemaili Şerif Kasidesi Bölüm 2

EYZAN

Ol mübarek nuru lihyi hem siyahtır sıkı hem

Ümmetleri mesacitte nur sakalı eder tazim

Ol mübarek nur bıyığı hem kesiktir müstakim

İsbat eder bıyığı on sünneti İbrahim

EYZAN

Ol mübarek sadr-ı vasi misli Kabe ya Kerim

Nuru satrından ehli zikir aldılar feyzi her daim

Ol mübarek ter kokusu miski amber ya latif

Zahir oldu nuru kerimden hem melekler hem akıllar ruhu sultan

EYZAN

Ol mübarek boyu orta misli zeytin ya halim

Zahir oldu nuru boyundan hükmü adil hemmizan

EYZAN

Ol mübarek teni rengi misli şemis vedduha

Zahir oldu nuru teninden hem anasır ve mevalid.

EYZAN
Ol mübarek nuru boynu hem uzundur ya şef'i
Zahir oldu nuru boynundan ya ümmete sadası
Eder şefaat cümlegan
Ol mübarek şi'ri ipti hem rakikdır ya Rahim
Zahir oldu koltuğundan cümle sanatı fünun.

EYZAN

Ol mübarek omuz kemiği hem enlidir hem etli
Zahir oldu omuzundan cümle halkın annesi

EYZAN

Ol mübarek ketif beyni nuru nübüvvet var idi
Hem yazılmış nuru şahadet mislü bizai hammam
Sıdkı bu şemaili kalbde eyle hem mirat
Hem tahiyyatü salevatta kıblen olsun her daim

Gezi