Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Seyyid-ül İstiğfar

Seyyid-ül İstiğfar

SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR (42)

Nefsimin zulmetine, ruhumun kedretine Estağfirullahel azim
Mimma ceneytü bilheva tübtü nasuhan sadıkan fağfir lena ya
Rabbena estağfirullahel azim

EYZAN

İmkan ile tekyidime mani olan miracıma noksan olan tevhidime
Estağfirullahelazim
Nurumun küsüfuna kalbimin husufuna estağfirullahelazim
Selbeyleyen nuru cemal, celbeyleyen kari celâl
İsyanıma eyzül kemal estağfirullahel azim
Aklımın hicabına, fikrimin icadına Estağfirullahel azim
Yaptımsa yarabbel ibad, şanında sui itikat ettim ehli sünnete
itimat estağfirullahel azim

EYZAN

Settarına iman ile, gaffarına ikan ile tövbe ettim bin can ile
Estağfirullahel azim
Vehmimin hilesine, hayalimin putuna Estağfirullahel azim
Gaflet güzar himmetime, suretimin ücbine estağfirullahel azim
Azmi cezmile ya hatta, ücüb ve tekebbürle riya isyanıma bi
intiha estağfirullahel azim
Basarımın hiyanına semimin cüsusuna lisanımın cerhine Estağfirullahel
azim.

EYZAN

Mevtimde kabrimde azab, hasrımda neşrimde ikap, icabeden
cürmüme hep estağfirullahel azim
Gerek kabair ekbere gerek sagairi asgara nadim oldum
Birden bine estağfirullahel azim
Sıdkı kulun affü günah senden diler ey padişah
Taiplere sensin penah estağfirullahel azim
Mimmaceneytü bilheva tüptü nasuhan sadıkan fağfirlena
Ya Rabbena fağfirlena validina estağfirullahel azim.

Gezi