Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Sırrı Amentü Kasidesi Bölüm 2

Sırrı Amentü Kasidesi Bölüm 2

Kaza ilmi ezeli nazar etti âmâyı

Sabit oldu ayanı biz olduk malumatı

Hükmü hakkın muradı biz olduk muhatabı

Dedi bezmi eleste dedik kalu belâyı

Kader hükmün icrası üç nesnede zuhuru

Zamanla hem taayyünü mekânla hem tekayyüdü şahıslarla tahassüsü

Rahimdeki çocuğu dedi melek ya Rabbi Sait mi ya Şaki mi ?

Zühür mü ya ünas mı Ganimi ya gedamı ?

Hulku hüsün kubuhmü, Hulki ahseni takvim mi, sinni kasir tavil

mi ?

Baktı levhi mahfuza suri kader ne ise öylece tasvir eyledi

Afakta enfüsü kalbimle tasdiki iman ettim esrarı hem

vehdeti şuhudu

EYZAN

Yövmi evvel ezeli yövmi evsat afaki yövmi ahir haşri

Önden çeker hâyaı arkadan sürer evhamı

Şaki olan kulları narü cahim siccini

Önden çeker salihi arkadan sürer imanı

Said olan kulları cennet bağı bostanı

Önden çeker efkârı arkadan sürer irfanı

Aşık olan kulların cemalullah cenneti

Afakda enfüsü kalbimle tasdiki iman ettim

esrara hem vahdeti şuhudu

EYZAN

İlhamınla kulun Sıdkı keşfeyledi bu esrarı

Kalbimdeki nuru imanı söndürme aman ya Rabbi

Hamdolsun sana lütfettin bana kâmili imanı

Uyandı tıflı manevi nerden gelip gittiğimi,

Hem nefsimi, hem Rabbimi şükür sana, bildirdin bana

Gezi