Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Sırrı Hurufü Heca Kasidesi Bölüm 1

Sırrı Hurufü Heca Kasidesi Bölüm 1

SIRRI HURUFÜ HECA KASİDESİ (23)

Elif Elestü hitabında belâ dedim bihamdillâh
Hamdim sana ya Rabbena, selâm sana Rasulüna
Be: Badetdevril afaki rahme düştüm bihamdillâh

EYZAN
Te : Tecüseadeti labis oldum bihamdillâh

EYZAN
Se: Ruhu hayvanım seyrim oldu bihamdillâh

EYZAN
Sevir: Vücud Öküzü

EYZAN
Cim: Cemali zati şahid oldum bihamdillâh

EYZAN
Ha: Hayalımda rüyamı nazır oldum bihamdillâh

EYZAN
Hı: Muhammed firdevsi alâ makamım oldu bihamdillâh

EYZAN
Dal: Sırrı şeriat delilim oldu bihamdillâh

EYZAN
Zel: Zikrü daim evradımdır bihamdillâh

EYZAN
Rı : Ruhu sultan ruhu hayvana rakip oldu bihamdillâh

EYZAN
Ze : Dinü iman, ilmü irfan zinetimdir bihamdillâh

EYZAN
Sin : Masivayı terk ile kalbi selimi buldum bihamdillâh

EYZAN
Şın : Kabe kavseyn makamında şahadet ettim bihamdillâh

EYZAN
Sad : Sıddıkıyet makamına nail oldum bihamdillâh

EYZAN
Dad : Cehlü dalaletten salim oldum bihamdillâh

EYZAN
Tı: Taba şecereyi tuba vücudum oldu bihamdillâh

EYZAN
Zı: Din yolunda mazlum oldum bihamdillâh

Gezi