Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Sırrı Hurufü Heca Kasidesi Bölüm 2

Sırrı Hurufü Heca Kasidesi Bölüm 2

EYZAN
Ayın : Ta ezelden cemalina aşık oldum bihamdillâh

EYZAN
Gayın : Nefsi emmareye galip oldum bihamdillâh

EYZAN
Fe : Fütühati ilmiye

EYZAN
Gaf : Kalbimde zahir oldu bihamdillâh

EYZAN
Kef: Gönül miratında zahir oldu cemalullah

EYZAN
Lâm : Lutfunla latafet vücudunu labis oldum bihamdillâh

EYZAN
Mim : Muhabbetten Muhammed zahir oldu bihamdillâh

EYZAN
Nuh : Nun balıkda miraç ettim bihamdillâh

EYZAN
(Nun Balık — Vücud maal cesettir)

EYZAN
Vav : Vilâyet nimetin

EYZAN
He: Hidayet devletine nail oldum bihamdillâh

EYZAN
Lâmelif : Lâ demedim illâ dedim bihamdillâh

EYZAN
Ye : Yasin ya insan hitabına nail oldum bihamdillâh

EYZAN
Bu hurufi heca esrarını visalinin dilinden söyleyen söyledi
Bu hurufi heca kasidesin söyleyen kim, söyleten kim anladım bihamdillâh

EYZAN

Ta ezelde ruhlara muhatap dört oldu
Cemalinde celâlinde belâ diyen mü'min doğdu mü'min öldü
Cemalinde belâ diyen celâlinde lâ diyen mü'min doğdu kâfir öldü
Cemalinde celâlinde lâ diyen kafir doğdu kafir öldü
Celâlinde lâ diyen cemalinde illâ diyen kâfir doğdu mü'min öldü

Gezi