Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Sırrı İnsaniye Kasidesi

Sırrı İnsaniye Kasidesi

SIRRI İNSANİYE KASİDESİ (29)

Aslımı bilmek için çok tefekkür eyledim
Nefsimi bilmez idim zattan ilham olmasa
Aynı zatta zatının aynı idim
Zahir olmazdım ebed, aslım kadim olmasa
Hem sıfatın aynı idim ezeli
Zahir olmazdı ilim bende malûm olmasa
Alemü ervahda Rabbıma Allah dedim
Bezmielest hitabına belâ demezdim bende idrak olmasa
Rabbım ile devrü afak seyrini ettim temam
Unsur libasını giymez idim bende ruhu hayvan olmasa
Aslımı bulmak için salâtla emretti hüda
Salâtla emreder miydi bende kulluk olmasa
Mahiyetü salât: Marifetullah bil ey veli
Mahiyeti salât bilinmezdi fedhüvücut fatiha nazil olmasa
Salâti cismani: Riyazattır ey Abit
Salâti cismani bilinmezdi on iki şart olmasa
Salâti ruhani: Miraçtır rüyeti cemal
Salâti ruhani bilinmezdi bende nefsi natıka olmasa
Aşinalık ta ezelde Sıdkı'ya yar olmasa
Bu muhabbet kandan gelir rüyet mukaddema olmasa

Gezi