Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Sırrı Selât Kasidesi

Sırrı Selât Kasidesi

SIRRI SELÂT KASİDESİ (24)

Sırrı selât ilmini öğren ey Talibi Rıza

Salâti himmet feyzi kıraettir fatiha

Salâti nefsi bil anı tezkiye-i hadisat

İsmi Fettah envarı açar fethi mübina

İsmi ferd eyler anı zata vuslat biriya

Oku zamı sureyi olur hakla kelâma

Entelhadi salleyna kabul eyle saletena

Göster bize cemalini yaktı aşkı kulubena

Salâti ruhi bil ehi; tahareti necsi Dünya

İsmi kuddüs envarı eder zata iltica

İmandır salati nuri setri avret etkıya

İsmi Nurunziyası açar cemali yare

Salâti kalbi huzuru Kıblesidir süada

İsmillah azami, ihata eder cümleya

Salâti akli maadi vakittir hem daima

İsmi Ahat envarı mahveder hem masivayı

Salâti fikri selimi niyettir hem bakaya

İsmi Samed envarı verir kuvvet kaima

Salâti vehmi sultani: tekbir etmek iptida

İsmi Kebir envarı yakar anı daima

Salâtü hayali insani kıyamdır zati ala

İsmi Hakkın envarı eder zata temaşa

Salâtü himmet feyzi kiraettir fatiha

İsmi Fettah envarı açar fethü mübina

Oku zammı sureyi olur hakla kelâma

Selâtü sureti cemaliruküu zati azima

İsmi Hayyin envarı tahrik eder ebdana

Salâtü cismi kıtmiri sücudu zati alâ

İsmi Kahhar envarı yakar cismü canan

Salâtü kabri meyyiti teşehhüd münkernekira

İsmi rakip envarı tenvir eder emvata

Kıl namazı Sıdkı'ya bu on iki şart ile

Böylece kulluk edersen olur miraç daima

Entelhadi salleyna kabul eyle salâtena

Yaktı aşkın kulübena göster bize cemalini

Gezi