Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Sultan-ı Salavat ve On Hasleti Muhamediye Kasidesi

Sultan-ı Salavat ve On Hasleti Muhamediye Kasidesi

SULTAN-I SALAVAT (9)

Allahümme salli ve sallim alaseyyidine nefsi Muhammedin ve alâ

enfası ehli beytihi biadededi tecelliyatizzatiye

Vealâ Ruhihi vealâ ervahi ehli beytihi biadedi tecelliyatissıfatiye

Vealanurihi veala envari ehli beytihi biadedi tecelliyatil efaliye

Veala kalbihi veala kulubi ehlibeytih biadedi tecelliyatil esmaiye

Veala aklihi veala ukuli ehli beytihi biadedi tecelliyatil ilmiye

Veala fikrihi veala efkari ehlibeytini biadedi tecelliyati iradiye

Veala vehmini veala evhami ehlibeytihi biadedi tecelliyatü celaliye
Veala hayalihi veala hayalati ehlibeytihi biadedi şuunatil ilahiye
Veala himmetihi veala himemi ehlibeytihi biadedi tecellyatil kemaliye
Veala suretihi veala suveri ehlibeytihi biade di tecelliyatil cemaliye
Veala cismihi veala ecsami ehlibeytihi biadedi tecelliyatissamedaniye
Veala kabrihi veala kuburi ehli beytihi biadedi tecelliyatü beynelevveliyeti vel ahiriye
Allahümme belliğ salate ebdikel fakir es Sıdkı ilâ ruhi seyyidine
Muhammed veala ervahi ehlibeytihi
Minna selamen vetahiyye

ON HASLET-İ MUHAMMEDİYE KASİDESİ (10)

Ol habibi hüda-i, on haslatla ayırdı
Her kim assa divara yanmaz anın menzili
Biri odur bil anı gölgesi düşmez yere
İkincisi bevlini hemen yutar yer anı
(Ya Seyyidi huz biyedi edrikni ya senedi
Ya mürşidi tut elimi aman yetiş imdadıma
Yoktur gayriden ümidim hemen sana itimadım
Mürşidimiz Muhammed, rehberimizdir Ali
Talip olan can verir mürşid ile rehberi)
Esnemez üçüncüsü, şeytan olmaz karini
İhtilam olmaz dördü daim hak tefekkürü

EYZAN

Sinek konmaz beşinci, çünkü nurdur vücudu
Uyur anın gözleri kalbi uyumaz altıncı

EYZAN
Görür anın gözleri arkasında kimleri
Binse vahşi hayvana muti olur sekizinci

EYZAN

Dahi sünnetli doğdu on haslatın dokuzu
Otursa nas beyninde yükselir anın boyu

EYZAN

Sıdkı kemter mücrime ihsan eyle rahmeti
Zira gurbete düştü çoktur anın günahı
Temizleyemez anı yedi derya suları
Ecel davulu çalındı yaşım kemale geldi
Yüzü kara mücrimi kabul eyle huzuri

Gezi