Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Sure-i Şems Kasidesi

Sure-i Şems Kasidesi

SURE-İ ŞEMS KASİDESİ (22)

Veşşemsi ve duhahe velkameri iza tellahe
Şemri ruhun ziyası kameri kalbi istila
Vennehari iza cellâhe velleyli iza yağşahe
Leyli nefsin zulmeti arzı bedeni kararttı
Nuru ruhun ziyası arzı bedene istiçlâ
Vessemai vema benaha velardı vema dahaha
Unsur vücudun sakfi, ruhu hayvan binası
Arzı bedenin aslı rahmi maderden suyu
Ve nefsin vema sevvaha feelhemehe fücureha ve tekvaha
Ruhla ceset birleşti zahir oldu nefziya
Hem anın rabbihası bildirdi hayri şerri
Giderse şer yoluna emmare oldu adı
Giderse hayır yoluna mutmainnedir adı
Kadefleha men Zekkaha ve kadhabe mendesseha
Lütfederse kuluna cemalullah makamı
Kahrederse,kuluna nari cahim mekanı
Visali güyenme ilmine hem salâtla zikrine
Bekliyorum lütfunu hidayet etsin fakire
Deryayı rahmet geniştir daldırsın kullarını
Kalbin yedi tabakası miraç yolu bilmeli
Sadırdır anın biri nuru islâm madeni
Fuaddır ikincisi keşfi ayan madeni
Zahirlerin rüyası tecell-i esma nurları
Zati kalptir üçüncü nuru iman madeni
Kamil olsa imanı tecell-i efal şuhudu
Şagaftir dördüncüsü aşkı ilahi madeni
Kaplar aşkın envarı görmez hakdan gayriyi
Habbetulkalp beşinci Muhabbetullah madeni
Hakayıkı eşyanın aslı nuru Muhammed şuhudu
Noktayı süveyda altıncı; ilmi ledün madeni
Sırrı kader şuhudu Kabe kasveyn makamı
Beytü izzet yedinci ilmü esrar madeni
Allah'ın hazinesi zatü ahat makamı

Gezi