Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Tesbih-i Kâmile Kasidesi

Tesbih-i Kâmile Kasidesi

TESBİH-İ KÂMİLE (11)

Dikkat: (Her satır sonunda üç defa suphanallah okunacak)
Zatınla nefislerden münezzeh taalâsın Allah
Hayatınla ruhlardan münezzeh taalâsın Allah
Nurunla nurlardan münezzeh taalâsın Allah
Vahdetinle kalblerden münezzeh taalâsın Allah
İlminle akıllardan münezzeh taalâsın Allah
İradenle fikirlerden münezzeh talâsın Allah
Celalinle vehimlerden münezzeh taalâsın Allah
Hüviyetinle hayallerden münezzeh taalâsın Allah
Kemalinle himmetlerden münezzeh taalâsın Allah
Cemalinle suretlerden münezzeh taalâsın Allah
Samedinle cisimlerden münezzeh taalâsın Allah
Kudretinle mevitlerden münezzeh taalâsın Allah
Sıdkı kulun tesbihinden münezzeh taalâsın Allah
Dikkat: (Aşağıdaki her satır sonunda üç defa Elhamdülillah
okunacak)
Zatınla nefisleri var ettin Ya Allah
Hayatınla ruhları var ettin Ya Allah
Nur'unla nurları var ettin Ya Allah
Vahdetinle kalbleri var ettin Ya Allah
İlminle akılları var ettin Ya Allah
İradenle fikirleri var ettin Ya Allah
Celalinle vehimleri var ettin Ya Allah
Hüviyetinle hayalleri var ettin Ya Allah
Kemalinle himmetleri var ettin ya Allah
Cemalinle suretleri var ettin Ya Allah
Kudretinle mevtleri var ettin Ya Allah
Sıdkı kulunu cemalinden var ettin Ya Allah

Dikkat: (Her satır sonunda üç defa Allahüekber okunacak)
Zatınla zatında vücudun büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında hayatın büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında envarın büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında vahdetin büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında ulumun büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında İraden büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Celalin büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Hüviyetin büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Kemalin büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Cemalin büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Samedin büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Kudretin büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Sıdkı kulunun tekbiri büyüktür Ya Allah.

Gezi