Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Vahyin Nüzuli Kasidesi

Vahyin Nüzuli Kasidesi

EYZAN

VAHYİN NÜZULİ KASİDESİ (26)

Vahyin nüzulü ey ihvan — Sekiz meratip arifan

Biri zat mertebesi — Görür işitir- kelâmı

Buyurdu zati süphan — Errahmanü allâmel kuran

İki sır mertebesi — Göremez işitir kelâmı

Buyurdu hem ya Musa — İnni enallahü lâ ilahe

Üçü sıfat mertebesi — Kulak çınlar misali

İşitir hem çan sedası — Hakkın makus kelâmı

Bayıltır melekleri — Ol kelâmın tesiri

Dördü ruh mertebesi — İşitir kelâmı cibrili

Görür hilkat aslını — Hem 600 kanatı

Aileme hu şedidül kuva — Hüvebil üfükıl alâ

Beşi kalb mertebesi — Alır anda manâyı

Budur hadisi kudsî — Hem lâfzü Peygamberi

Buyurdu zati bari — Ene inde zanni abdi

Altı akıl mertebesi — Gelir kelâmı Nazmi

İrsal eder Cibrili — Fisureti insanı

Ezber ister Resuli — Tahrik eder lisanı

Lâtuharrik lisaneke litacelebibi innealeyna beyanehü

Yedi hayal mertebesi — Alır rüyada emri

Dedi İbrahim ya ibni emrolundum zephini

İnnireeytufilmenam — Maza tanzuru ya ğulam

Dedi İsmail ya Ebi razıyım emri hakkı

Sekiz künhüzatidir hem ev edna sırrıdır

Buyurdu zatulatif fekabe kavseyni ev edna

Sıdkı anla bu sırları kalma şekde evhamı

Budur kâmil imanı bulur ilmi ledünni

Gezi