Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Varidat Kasidesi-Ziyaret-i Konya ve Mevlâna Kasidesi Bölüm 1

Varidat Kasidesi-Ziyaret-i Konya ve Mevlâna Kasidesi Bölüm 1

VARİDAT KASİDESİ

Bismillahirrahmanirrahim
Zatı paki akdesinde mahfı iken ehadiyetle vücud eyledin
Feyzi mukaddes ile ilminden mevcudatı vahidiyetinle mevcut eyledin
Alemi ervahta emanetle insanı ekmel kıldın diğerlerinden
Misali âlemden elestün ile said şaki fark eyledin şuhud
Devre girip eflaki enasır mevalitten bu âleme
Sulbı peder ve rahmi mader ile ruh nüzul edip doğdu
Ruhi paki Mustafa'dan hisse alıp ademi unsurundan kemalat
Seyru sülükle Miraç edip devri afakla kürbiyeti şuhud
Aciz Ruhi sen dahi mertebe-i saniye Visali mürşidi kamille bul
Aşkı ilmi muhabbet ile bir an durma varidatla bul şuhud
Hepsi burada Şeriat, Tarikat Hakikat Marifet bul ummam
Yevmi mahşer haşir, neşir, sırat, mizan livaulhamde bulmak için
Subhi mesa durma çalış sırrı muti ile gör seyranı
Ya ilahi aciz kemteri iki cihanda aziz kıl hem sultanlarla
Himmeti Mustafa Piran Mürşidan Müridanla hem cemali püryan

ZİYARET-İ KONYA VE MEVLÂNA KASİDESİ

Zâtullah'a hamd olsun
Nasip eyledi Konya'yı
Geldik huzuru Mevlâna'ya
Dahi Şems ziyareti

Selâtullah Selâmullah
Aleyke ya Resûlullah
Selâmullah Senâullah
Aleyke ya Mevlâna ya şemsiya!

Beytullah'tan gelen, feyze
Ruh-u Muhammed nuru doldu
Nebiler, Veliler Muhiddin'i
Sadreddini Kuneviyesi

Salâtullah Selâmullah
Aleyke Ya Resûlullah
Selâmullah Senâullah
Aleyke ya Mevlâna ya şemsiya!

Kemâlatla didarını
Mir'at-ı Muhammediye'den
Rehberim İmam-ı Ali ile
On iki imam piranla

Salâtullah Selâmullah
Aleyke Ya Resulullah
Selâmullah Senâullah
Aleyke ya Mevlâna ya şemsiya!

Gezi