Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Vedduha Kasidesi

Vedduha Kasidesi

VEDDUHA KASİDESİ (30)

Vedduha velleyli iza seca
Nur zulmet hakkı için ta ezelde Mustafa
Salâtü selam sana olsun ya Mustafa, ya Murteza
Alü eshap ehlibeyti hanedanı Mustafa
Ma veddeake rabbüke vema kalâ
Rabbın seni unutmadı buğuz etmedi Mustafa

EYZAN

Velelahiretü hayrün leke minelûlâ
Makamı nefisten nur âlemi hayırlıdır Mustafa
Velesevfe yutike rabbüke feterda
Makamı cemide vücudu hakkı giyerek razı olasın Mustafa

EYZAN

Elem yecidke yetimen feava
Makamü nefiste yetim iken nur âlemi kucakladı Mustafa

EYZAN

Vevecedeke dâllen feheda
Nur âlemi satir iken zatımı göresin Mustafa

EYZAN
Vevecedeke ailen feağna
Makamü nefiste fakir iken Nur alemi Gani etti Mustafa

EYZAN

Feemmel yetime felâ takher
Zulmeti nefiste yetim kalan kullarıma hidayet yolunu gösteresin
Mustafa

EYZAN
Veemmessaile felâ tenher
Cemalimi talip olan kullarıma miraç yolunu gösteresin Mustafa

EYZAN

Veemma binimeti rabbike fehaddis
Nurnübüvvet kemalini kullarıma bildiresin Mustafa

EYZAN

Kemvisali bu sureyi ilhamla te'vil eyledi
Arif olan ihvanlarım anlasınlar hakikati Muhammed esrarını
Madum iken şahsımız icadetti zahir ismi
Sabit iken aslımız takdir etti batın ismi
Bahr-i vahdet cuş eyledi ezeli
Hubbü aşkla icadetti kainatı
Ya Rabbena daldır bizi bahr-i vahdeti
Toplayalım cevherleri çıkalım Bahr-i sahili
Sensin sebep kainatın icadına Mustafa
Mirati zate kabiliyet kemalindir Mustafa
Emvali evlâd ruhum dahi feda olsun Mustafa
Kem visali ümmetini ayırmıyasın huzurundan Mustafa

Gezi