Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Veliler Kasidesi-Mevt Kasidesi

Veliler Kasidesi-Mevt Kasidesi

VELÎLER KASİDESİ (77)

Elâ inne evliya Allah lâ havfün aleyhim ve lahüm yahzenun
Allah'ın velileri Allah'adır nazları
Düşünmezler maziyi hem dahi müstakbeli
Yoktur gam ve hüzünleri nuru Muhammed şuurları
Vücudu mutlak şuhutları yoktur halkdan havfleri
Görür gölge halkları yoktur zıllın vücudu
Vücudu mutlakın zilli gölge nedir bilmeli
Üç şeyledir zuhuru biri zatın vücudu
İkincisi ziyası o da nuru Muhammed'i
Mahallidir üçüncü o da ayan sabitesi
Kardır zılın misali kar erir kalır suyu
Kâinatın vücudu zıllı hayal misali
Zamanların zuhuru görülen dalga misali
Velilerin zuhuru nuru yezdan misali

EYZAN

Visali'nin vücudu hakikatının zilli
Fani olur zahiri bakı kalır hakikati

EYZAN

MEVT KASİDESİ (78)

Elâ ya eyyühel insan niçin korkuyorsun ölümden sen
Ölümden korkan kişi yedi şeyi bilmeli
Biri nefsin bilmedi beden cinsinden sandı
Bedeni çün ölünce nefisde ölür sandı
ikincisi cehildir bilmedi hem aslını
Nefis bir cevher durur ariz olmaz mevt ana
Üçüncü hem korkusu nefsinin işkencesi
Azap eder amali na meşru işlemesi
Dördüncü hem korkusu dünyada kaldı malı
Na meşru kazandığı yılan ateşdir bilmeli
Beşinci hem korkusu illiyin mi  ya siccin mi ?
İmanı kâmil ise oldu illiyyin makamı
İmanı nakıs ise oldu siccin mekanı
Altıncı hem korkusu dünyayı hem baki sandı
Cümle alem fanidir kalır hem Rabbısı
Yedinci de yok korku öldü, ölmeden öldü
Sıdkı korkma ölümden ölüm hakkın nimeti
Lâkin bunda ölmeli orada dirilmeli
Nebilerle birleşsin sıddıklarla halleşsin
Şehitlerle nurlansın salihlerle zevk alsın
Rahman, Rahman, Rahmani kurtar zulmetinden nefsi
Göster doğru yolu uçsun beka milkini

Gezi