Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Vuslata Davet - Ahsen-i Takvim Kasidesi

Vuslata Davet - Ahsen-i Takvim Kasidesi

VUSLATA DAVET KASİDESİ

Gelin ey âşıklar gelin dergâha ihvan gelin
Bu gün meydan günüdür
İllallah; hu illa hu

Bezmi elestü şerbetini
Mürşit elinden içmeye gelin
Bu gün umman günüdür
İllallah, hu illa hu

Küntü kenzden çıkınca
Âlem-i ervahtan uçunca
Bu gün Sultan günüdür
İllallah hu illa hu

Elestü hitabını verince
Bu âleme düşünce
Aslımızı bulmağa
Bu gün Suzan günüdür
İllallah, hu illa hu

Geceler dürülünce
Tesbihler kılınınca
Seherler bulununca
Bu gün meydan günüdür
İlallah hu illa hu

Halkalar kurulunca
Esmalar sürülünce
Vuslatı bulmağa
Bu gün fırsat günüdür
İllallah, hu illa hu

Habib-i Mustafa'yı bulunca
Cevher aslına erince
Rü'yet-i didarı görünce
Bu gün seyran günüdür
İlallah hu illa hu

Ruhi dahi seyr ile
Lima Allah bulunca
Bu gün bayram günüdür
İllallah, hu illa hu

AHSEN-İ TAKVİM KASİDESİ

Elâ ya eyyühel insan, agâh ol ki ahseni takvim sendedir
Rahmana yazılmış sure-i ihlas sendedir
Levlâke levlâk lemâ halaktüel eflâk
Muhammed Mustafa Resûl iken on sekiz bin âleme dürülmüş
sultan sendedir
Sendedir mi'rat-ı mücella olan Arş-ı ala sendedir
Sendedir Kursi-i müella; âlem-i melekût sendedir
Sendedir KABE KEVSEYNİ EV EDNA sırrı sendedir

Sendedir el insan vel Kur'an tevemanları sırrı sendedir
Bahr-i zat deryasında lülü, mercan sendedir
Dürr-ü yekta olan cevheri nefsi marifeti yezdan sendedir
Muhabbet-i aşkı ilâhi ile her an vuslat sendedir
Kemter Ruhi zerratınla hazaini ilahiyeyi bulmak sendedir

Gezi