Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Yasin Kasidesi-Makamatı Tevhid Kasidesi

Yasin Kasidesi-Makamatı Tevhid Kasidesi

YASİN KASİDESİ (79)

Ol habibi Mustafa nuru Ahmed Murteza
Ümmetine tebşir etti yasinin esrarını
Yasin Kuran'ın kalbi vardır hem on hassası
Biri açtı okudu hemen midesi doydu
İkinci çıplak idi okudu lâbis oldu
Üçü hem bekâr idi okuyunca evlendi
Dördü düşman korkusu okudu emin oldu
Beşi kalbi mahsun idi okuyunca ferah buldu
Altı gurbette idi okudu vatan buldu
Yedi malı çalındı okuyunca bulundu
Sekiz hem susuz idi okuyunca su buldu
Dokuz meyyite okudu azabı hafifleşti
On hastaya okundu derhal şifayâb oldu
Visali bulmak istersen yasinin esrarını
Taamı helâl olsun itikadı tam olsun
Hem bulasın ledünni hem tevhidin sırrını

MAKAMATI TEVHİD KASİDESİ (80)

Tevhidi efal ile başlarız derse
Nice cami olmuş ayetel kürsü
Daim zikrediyor bizim kalbimiz
Efal Allah'ındır yoktur feylimiz
Hak talibi isen oku, bu, virdi
Daim zikrediyor bizim kalbimiz
Efal Allah'ındır yoktur fiylimiz

EYZAN

Sıfatullah oldu bizim aynımız
Hakka nisbet oldu bizim varımız
Daim zikrediyor bizim kalbimiz
Sıfat Allah'ındır yoktur vasfımız
Zatına erince iman mat olur
Nice müşkilatlar anda hallolur
Daim zikrediyor bizim kalbimiz
Vücut Allah'ındır yoktur şahsımız
Cemi meratipte zuhur eder hak
Mansur meydanında sırrı enel hak
Batıl gitti gün doğdu Muhakkak
Daim zikrediyor bizim kalbimiz
Efal Allah'ındır yoktur fiylimiz
Hazret-i cem'a eren bakayı gözler
Şeriatın sırların anda keşfeyler
Daim zikrediyor bizim kalbimiz
Efal Allah'ındır yoktur feylimiz
Cem'ül cem'a eren fenayı gözler
Fenadanda fani olur bu sözler
Daim zikrediyor bizim kalbimiz
Sıfat Allah'ındır yoktur vasfımız
Ahadiyetül cemde cümle ol olur
Onsekizbin âlem anda mahvolur
Daim zikrediyor bizim kalbimiz
Vücut Allah'ındır yoktur zatımız

Gezi