Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Yirmisekiz Peygamberani İzam Bölüm 2

Yirmisekiz Peygamberani İzam Bölüm 2

Seyyidina ya sebebi sırrına ya Musa kelimullah
Sana, olsun selâtü selâm bi adedi kelâmullah
Seyyidina ve sebebi hilmina ya Harun alimullah
Sana olsun salâtü selâm bi adedi hilmullâh
Seyyidina ya sebebi adlina ya Davud-u adlûllah
Sana olsun selatü selam bi adedi hükmullah
Seyyidina ya sebebi ğinaüne ya Süleyman ganiyyullah
Sana olsun selatü selam bi adedi ginaillah
Seyyidina ya sebebi bakaina ya İlyas bakabillah
Sana olsun selatü selâm bi adedi bakabillah
Seyyidina ya sebebi fenama ya Elyesa fenaillah
Sana olsun selatü selam bi adedi fenafillah
Seyyidina ya sebebi sirri küdretina ya Üzeyir küdretüllah
Seyyidina ya sebebi sıhhatına ya Lokman şifaullah
Sana olsun selatü selam bi adedi devaillah
Seyyidina ya sebebi seferina ya Zülkarneyni seyrullah .
Sana olsun selatü selam bi adedi seyrullah
Seyyidina ya kuvveti fikrina ya Zekeriya varisullah
Sana olsun selatü selam bi adedi mirasullah
Seyyidina ya sebebi sultan vehmina ya Yahya celalullah
Sana olsun selatü selam bi adedi celalullah
Seyyidina ya sebebi tevekkülüna Yazel Kefil vekilullah
Seyyidina ya sebebi nuru ruhuna ya İsa ruhullah.
Sana olsun selatü selam bi adedi ruhullah
Seyyidina ya hakikati enfüsina ya Muhammed ferdullah
Sana olsun selatü selam bi adedi hazinetullah
Sıdkıya bu 28 enbiya'yı zikretti Kur'an'da Allah
Bizleri ruzu cezada bunların sancağı altında cem ede cemullah

Gezi