Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Yunus Emre'yi Ziyaret Kasidesi

Yunus Emre'yi Ziyaret Kasidesi

YUNUS EMRE'Yİ ZİYARET KASİDESİ

Elhamdülillah hakikat, mir'at-ı Muhammediye'den
Gösterdin cemâli pak Zatını
Enbiya ve Evliya böyle buldular
Miraç yapıp rü'yet-i dîdârını
Yunus Emre derler ism-i pâkini
Zikrullah ile her nefes zâtını
Dili ile kalbini birleştirmiş yâdını
Bizde varalım görelim ziyaretini
Taptuk Sultandır mürşidi ânın
Kırk yedi sene vardır hizmeti bilin
Zuhuru, bir güneş gibi kapladı cihanı
Bizde varalım görelim ziyaretini
Altıncı hicri asır ortalarında
Karamandan zuhuru mesken-i Emre
Gece gündüz durmadı çalıştı
Bizde varalım görelim ziyaretini
Kırk senesi Suphan dağından.
Odun çekmekle zahir göründü
Dalınca bahr-i Vahdete zatını buldu
Bizde varalım görelim ziyaretini
Kur'an-ı Kerim'dir merkez-i feyz-i Menba-ı
Habibullahtır nur deryaları Mebdei
Mürşidler sır çeşmesiyle gördü didarı
Bizde varalım görelim ziyaretini
Geldik Kula'nın Emre köyüne
Gördük zahirde gubbesin bile
İçinde Tabduk ailesiyle önünde Yunus
Tazim ile onlara okuyalım fatihayı
Ey yârenler Aşık Yunus Emre'yi
Ziyaretten kast o mertebeyi bulmak
Mürşid-i kâmille, zikrullahtır yolu
Her nefes durmayıp çalışalım bulmağı
Sebebtir zahirde çeşme inşaatı ziyaretine
Allah razı olsun sebep olan zatlardan
Ab-ı hayat içtik nur suyundan
Akıtalım göz yaşı ile birleştirelim bâtınımızı
Ya İlâhi Âşık Ruhi'yi ihvanları ile
Mafevkinden aldığı üzre yetiştir
Birleyelim yolumuzu bulalım zatını
Her nefes isminle görelim cemâlini

Gezi