Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Yunus Veli'nin Tasavvufa Ait Şerhi Bölüm 1

Yunus Veli'nin Tasavvufa Ait Şerhi Bölüm 1

YUNUS VELİ'NİN TASAVVUFA AİT ŞERHİ (62)

Çıktım erik dalına anda yedim üzümü
Bostan issi kakıyıp der ne yersin kozumu
Erik ilmin zahiri içinde çekirdeği
Yenir tâhir zahiri yenmez acı batını
İlmi zahir hocası vermez üzüm tadını
Çünki üzüm tarikat cevizidir hakikat
Allah, Allah ya Rabbi imdat senden ilâhi
Kaldır bizden hicabı göster bize cemali
Mürşidi Kâmil bostancı girmiş içeri yabancı
Çalar anın kozunu der ne yersin cevizi
Kerpiç koydum kazana poyraz ile kaynattım
Ne bu deyip sorana bandım verdim özünü
Kerpiç riya ameli hayalidir kazanı
Poyrazıdır kibiri amelidir çamuru
Bunlar zahir hocası önlerinde avamı
Caydırırlar zakiri hem firkeyi Naciye'yi

EYZAN

İplik verdim çulhaya sarıp yumak etmemiş
Becid becid ısmarlar gelsin alsın bezini
İplik zikri telkini çulhasıdır müridi
Bilmek ister nefsini sülûkidir yumağı
Becid becid ısmarlar ister şeyhinden izini
Dokumadı bezini irşad edmez gayriyi
İpliktir fark makamı yumağıdır cami makamı
Bezi cemiül cemi makamı hem mürşidliği burası
Görür halkde hem hakkı görür hakda hem halkı
Kâbe kavseyn burası hem mecmaül bahreyni

EYZAN

Bir serçenin kanadını kırk kağnıya yüklettim
Kırk çift dahi çekmedi kaldı şöyle yazılı
Bir serçenin kanadı müridin bidayeti
Anın aşkı feyzini kırk kağnı çekemedi
Abidlerin amali kırk kağnının mukabili
Çünkü yükü samandır yoktur anın kıymeti
Aşıkların cezbesi cin ve insin ameli
Aşıkın kanatları çıkarır arşı kürsiyi
Abidlerin benliği arzda kalır temelli

EYZAN

Bir sinek bir kartalı salladı yere vurdu
Yalan değil gerçektir bende gördüm tozunu
Sinek arı misali müridin hem celâli
Kartal zahir hocası sordu sual müridi
Müridlerin lokması helâldir kazançları
Zahir olur envarı çıkarır mumla balı
Mumu ilmi ledünni balı aşkı ilâhi
Hocaların lokması iskat savmı selâtı
Cife olur taamı dahi kartal misali
Mürit verdi cevabı hoca boyandı tozu dumanı

EYZAN

Bir küt ile güreştim elsiz ayağımı aldı
Anıda basamadım göğündürdü özümü
Küt nefsin misali müritle güreşmesi
Elidir hem şehveti ayağıdır gadabı
Nefsimin fiilini yıktım anıda basamadım
O da nefsin hayali hem keşfi kerematı
Zahir oldu şeytani etti tecelli narı
Söyledi hem ya Abdi helâl kıldım haramı
Geçmez hem melekuta göremez hem cemali
Yıktım hemen benliği zahir oldu cemali

Gezi