Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Yunus Veli'nin Tasavvufa Ait Şerhi Bölüm 2

Yunus Veli'nin Tasavvufa Ait Şerhi Bölüm 2

EYZAN

Kaf dağından bir taşı şöyle attılar bana
Öylelikle yola düştü bozayazdı yüzümü
Kaf dağı kuran oldu ahkâmıdır taşları
Muhittir âlemi şeriat Muhammedi
Katleder katilleri kısas eder ahkâmı
Mansur enel hak dedi taş anı idam etti
Ben kurtardım nefsimi etmedim ifşa esrarı

EYZAN

Çıkmış balık kavağa zift turşusu yemeğe
Leylek koduk doğurmuş bakın şunun sözünü
Arifin kalbi derya balıkları ledünni
Müridlerin kalbini ballandırır sözleri
Kavak zahir hocası söyler ruhsuz kelâmı
Leylek arif misali lâklâkıdır zahiri
Hem koduk doğurması yiyip içip uyuması
Leyleklerin lâk lâkı teşbihidir bilmeli
Ariflerin lisanı zikri daim bilmeli
Leyleklerin seferi gaybel guyub bilinmez
Ariflerin batını, arşı kürsî bilinmez

EYZAN

(Uğruluk yaptım ana bühtan eyledi bana
Bir çerçi geldi eder hanı aldığın kürkü)
Anlardan kurtulmadı ne ettiğini bilmedin
Hem amelini çaldı o da şirki ameli
Ortağı hem nas oldu bühtan eyledi hakkı
Giydi kirli libası, hanı tekva libası
Giydin katran libası yüzünü hem kararttı

EYZAN

(Öküz issi hem geldi niçin boğazladın kâzımı
Ruhu hayvan sahibi o da kudreti ilâhi
Verdiğim hem nimeti çıkarmadan arşını
(Bir Boğayı uğradım gözsüz yılan yoldaşı
Haber sordum vermedi Kayseridir hem azmi)
Boğadır, hayalcinni gözsüz yılan vahimesi
Sordum cevap vermedi giderler hem Kayseri
O da nefsi emmare hem bedenin firavni
Anda birleşir üçü meskenleri Kayseri
Afakta kayser rumî ifsad eder kalbleri
Yunus bir söz söyledi hiç bir söze benzemez
Cahillerin içinde örter manâ yüzünü
Erenler meclisinde açar manâ yüzünü
Yunus veli söyledi en büyük tasavvufi

Erenler nazarında çoktur anın kıymeti
Sıdkı anı şerh etti şadolsun anın ruhu
Aşıklar zevkeylesin fakire fatiha okusun

Gezi