Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Zatullahın Marifeti Kasidesi Bölüm 1

Zatullahın Marifeti Kasidesi Bölüm 1

ZÂTULLAH'IN MARİFETİ KASİDESİ (31)

Zatullah'ı bilmeyi yedi makamı vardurur
(Kûlküllün min indillâh) zati hak buyurur
Biri cümle eşyada fiili tasarruf yok durur
Ancak faili Allah tevhidi efal durur
Zahitlerin buğuzu şirkü hafidir
Cahillerin havfı vehmü hayaldir
Aşıkların zevki bu makamdadır
Hübbümedih havfü zemden gönülleri aridir
Gamühüzünden ferahüsürurdan gönülleri safidir
Aşıkların gönlü miratı zattır
Aşıkların kalbi mazharı rahmandır
Lâ faile illallah bu makamdadır
Hem tevhidi efali bu makamdadır
Allah, Allah, Allah yoktur bizim filimiz
Zikrü daimdedir bizim kalbimiz
Zevki daimdedir bizim kalbimiz
Bil ikinci cümle eşya sıfatullah aynıdır
Gözler çoktur amma gören bir durur
Cümle eşyadan gören zat durur
Kulak çoktur ama duyan bir durur
Cümle eşyadan duyan zat durur
Lisan çoktur ama kelâm bir durur
Cümle eşyada kelâmullah durur
Kadir çoktur amma kudret bir durur
Cümle eşyada kudretullah durur
Mürit çoktur ama irade bir durur
Cümle eşyada muradullah durur
İlim çoktur amma bilen bir durur
Cümle eşyadan bilen zat durur
Diri çoktur amma hayat bir durur
Cümle eşyada hayatullah durur
Lâmevsufe illallah bu makamdadır
Hem tevhidi sıfatı bu makamdadır
Allah, Allah, Allah yoktur vasfımız
Zikrü daimdedir bizim gönlümüz — Zevki daimdedir bizim
gönlümüz

Gezi