Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Zatullahın Marifeti Kasidesi Bölüm 2

Zatullahın Marifeti Kasidesi Bölüm 2

Bil üçüncü cümle eşya hakikatte yok durur

Küllümenaleyhe fan buyurur

Lâ mevcude ilallah bu makamdadır

Hem tevhidi zati bu makamdadır

Allah, Allah, Allah yoktur zatımız zikri daimdedir bizim gönlümüz

zevki daimdedir bizim gönlümüz

Semmeveçhi cem makamı dördüdür

Veyabka vechürabbike ferman buyurur

Halk zahir oldu hak batındır

Mansur meydanında enel hak sırrıdır

Ahkâmı vilâyet bu makamdadır

Hem vahdeti vücudu bu makamdadır

Allah, Allah, Allah yoktur zatımız

Zikri daimdedir bizim gönlümüz

Zevki daimdedir bizim gönlümüz

Bil beşinci makamı Hazret-i Cem'dir

Hak zahir oldu halk batınıdır

Ahkâmı nübüvvet bu makamdadır

Hem ceza-ü mükafat bu makamdadır

Şeriatın sırları anda keşfolur

Allah, Allah, Allah yoktur fiilimiz

Zikri daimdedir bizim gönlümüz

Zevki daimdedir bizim gönlümüz

Bil altıncı makam cemül cemidir

Hakkı, halkı kendinde cemetmesidir

Kabe kavseyni ev edna bu makamdadır

Hem vahdeti şuhudu bu makamdadır

Hem insani kâmil bu makamdadır

Allah, Allah, Allah yoktur vasfımız

EYZAN

Bil yedinci makam ahadiyetül cem'idir
Onsekiz bin âlem anda fanidir
Lâteayyün künhüzat bu makamdadır
Allah, Allah, Allah yoktur vasfımız

EYZAN

Sıdkı'ya anla hemen sırrı tevhid budur

Böylece tevhidi irfan zata vuslat erdirir

Masivayı gönülden mahveder hem giderir

Künhüzat Cenneti bu makamdadır.

Allah, Allah, Allah yoktur fiilimiz

Zikri daimdedir bizim gönlümüz

Zevki daimdedir bizim gönlümüz

Gezi