Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Ziyaret-i Hz.İsa ve Meryem Kasidesi-Menemen Şehidlerini Ziyaret Kasidesi-Hoca Efendi'nin Kitabesi

Ziyaret-i Hz.İsa ve Meryem Kasidesi-Menemen Şehidlerini Ziyaret Kasidesi-Hoca Efendi'nin Kitabesi

ZİYARET-İ Hz. İSA ve MERYEM KASİDESİ

Allah aşkıyla yanarak yükseldim semâya
Relaneke mekanen sırrını buldum bekaya
Hakikat-ı Muhammediye mir'atında her an nazargâha
Seyreylerim bir gün olup araz insem gerek
Maderim, Meryem, emr-i Hakla fenadan etti sefer
Makam-ı İlliyinde zevk-i ebedi ile daim sefer
Ruzu Mahşerde Cenneti aliyatta
Makamı Mahmut seyrile vuslat etse gerek
Enbiyalar, evliyalar bu âlemden vuslat ile geçtiler
Zevki ile mânevi içinde makamlarına gittiler
Âciz Ruhi piran ve Visali ile bir an ayrılma
Bir gün gelip bu âlemden rihleti sefer etseler gerek

MENEMEN ŞEHİDLERİNİ ZİYARET KASİDESİ

Hüvelbaki hayyullezi lâyemut zülcelâl
Kemalinle âlemleri ettin zülcemal
Habibin, efdal-i Enbiya Resûl iken verdin eşedd-ü iptila
Velilerin derecelerine hissedar bilâ imtihan
Ziyâreti şuhada ile feyzinden aldık hisse yap
Esad Efendi ve yârani zevk-i ebedi ile pür meap
Göz, cânân, zevk-i vuslat ile cümlesi sâyeban
Cümlemizi rahmetinle komşu kıl cümlesine mâhitap
Aciz Ruhi ger ki bir erbain işlerinde mahturap
Hüsami, Visali ile daim ayırma cümleye vuslatı cemal

HOCA EFENDİ'NİN KİTABESİ

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahillezi halekel insana minnur
Vesselâtü vesselâmu âlâ seyyidina Muhammed'in mazharu'l-envar
Feyz-i Mukaddesle hakikati Muhammed geldi bu nur hazreti
Ve alâ alihi ve ehl-i beytihi bisebebi kıyaminnasi minnur
Hübbü mutlak ile cemal-i mutlakide buldum aslımı
Hayatım boyunca gayem bu idi tatdım şuhudun zevkini
Zatullah'tan dilerim bütün ihvanlarımı
Tahsil-i kemal, tahsil-i ahlâk ile bulsunlar cemâlini
Ya İlâhi hakikat-i Muhammediye'dir rehberim
İmam Ali ile Pirim Hüsameddin Uşşaki Visali ile Ruhî'de

Gezi