Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Ziyaret-i Sadrettin-i Konevi - Kadir Gecesi Kasidesi

Ziyaret-i Sadrettin-i Konevi - Kadir Gecesi Kasidesi

ZİYARET-İ SADRETTİN-İ KONEVİ KASİDESİ

ELEMNEŞRAHLEKE SADREKE nurundan zuhuri Konevi
Nur-u Muhammed'den yarattın feyzinle Sadrettini
Mühyettin-i Arabi oldu hem peder-i manevisi Konevi
Batın ilmi aldı hem oldu mürşid-i Azam veli
İrşadı ile ihya eyledi Konya şehrini hem
Mevlana ile birleşti feyizleri buluştu hem
Celâleddin-i Rumi'nin vasiyeti üzere cenazesi
Namazını kıldırırken nur-u ilâhi kapladı hem
Ya insan-ı kamil ol bu zatların yolunu tut
Bir mürşid-i kâmil'le yüksel mehracı İlahi bul
Her zamanda vekil-i Peygamber'i bulursun ararsan
Sakın aldanma bu dünyanın ziynetine vâsıl-i İlahi ol
Yâ İlâhî âciz Ruhi'yi ihvanlarımla hem dem et
Rehberlerimden aldığım feyz-i İlahınla gark et
Fâni âlemden geçmeden perdeleri aç vasıl et
Mir'at-ı Muhammediye ile velilerinle birleştir kemalinle mahrem et

KADİR GECESİ KASİDESİ

Zatullah'tan nurunla inzal ettin kadiri
Kur'an zevkiyle Habibine bildirdin kadiri
Her lemde mubbetinle ihya ettin kadiri
Kadir ezeli Kadir afaki ishar ettin kadiri
Bin aydan hayırlıdır ramazanda kadiri
Gizlemiştir her gecesinde çalış bul kadiri
Gerki yirmiyedisinde hükmüdür kadiri
Kadir ezeli kadir afaki ishar ettin kadiri
Levh-i sabıkta tecellinle bildirdin kadiri
Levh-i mahfuzda ilminle bildirdin kadiri
Levh-i semada afakınla bildirdin kadiri
Levh-i hayelde isharla bildirdin kadiri
Aziz kardeş gönlünde ara bul kadiri
Batın-ı Muhammediye'den hakikati Kur'an kadiri
Berki hatif bir anda ulu gecede kadiri
Kadir ezeli kadir afaki ishar ettin kadiri
Oniki ayın serveri ramazanda kadiri
Oniki esma feth eyle batınında bul kadiri
İrşat yoluyla vücudun nurul ala nur eyle
Kadir ezeli Kadir afaki ishar ettin kadiri
Oku Kur'an, namaz, zikir, selavatla kadiri
Açılsın kalb, Ruh, sırrı hafi ahvanda bul kadiri
Açılsın daim ol her, nefes şuhudu bul
Kadir Ezeli, Kadir afaki ishar ettin kadiri
Ya ilahi aciz Ruhi gerki zuhuru kadiri
Yirmisekiz emanetinle buldur hakiki kadiri
Ma fevkiyle ihvanlarla cem'an cemali kadiri
Yerciu ila aslini ile göster her an kadiri

Gezi