Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Zülumat-ı Aşer Kasidesi

Zülumat-ı Aşer Kasidesi

ZULÜMAT-I AŞER KASİDESİ (33)

Vuslata mani ey ihvan — Zulümatı aşer vallahi
Kaldır bu zulmetleri — Göresin cemalullahı
Biri cehlü mürekkep — Akaidi saikle
İnkar eder miracı — Fi hakkı Resulûllah
Görür rüyada Arap — Veçhü Resulûllahı
İki cehli basittir — Akaidi hafife
İnkar eder rüyeti — Fi hakkı Resulûllah
Görür rüyada sabi — Ol Resulûllahı
Üçü cehlü mürekkep — Akaidi sakile
İsbat eder mekânı — Fi hakkı zatullah
Görür rüyada cahim — Girer içeri heman bulur azabullahı
Dördü cehlü mürekkep — Akaidi hafife inkar eder rüyeti fi hakkı
zatullah
Görür rüyada cibal — Çıkar üstüne heman yuvarlanır billahi
Beşi cehli basittir — Akaidi sakile
Sifattadır şüphesi — Fi hakkı sıfatullah
Görür rüyada deniz — Dalar içine heman çıkamaz boğulur billahi
Altı cehli basittir — Akaidi hafife
İskat eder tesiri — Fi hakkı halkıllah
Görür rüyada Hava — Uçamaz düşer arzullah
Yedi amden haramdır — Eder gıybet iftira fi hakkı ibadillâh
Görür rüyada sarık — Çalar malını heman girer beytullahı
Sekiz sehven haramdır — Şugul ile kılar namazı bozar huzurullahı
Susar rüyada heman — Sular bulanık içemez billahi
Dokuz amden mekruhdur — İşler fiylini heman fi yedi şimalûllah
Görür rüyada helâ — Yapamaz kazai hacetini gidemez seyri illâllah
Onu sehven mekruhdur — Eder istiprasını fi yedi yeminûllah
Görür rüyada cennet — Giremez içeri billahi
Sıdkı bu zulmetleri kaldır kendi nefsinden — İlimdir bunun yolu
uyar ehlisünneti

Altısı seyrü illâllah üçü seyri fillâh

Beşi sayr ima Allah görür cemalullahı

Dördü seyrü billâh döner miracı anillâh

Eder irşad illallah, olur kâmil insanı

Gezi