Visali Divanı

Hacı Bekir Sıdkı Visali Hz (ks) Divanı
 

Besmele

RoseYellow

TURKCE.png

ENGLISH.png

 

 

 

 

      

Münâcâât-ı Kûbra  (Büyük Dua)

Elhamdülillahillezi halegal insane vennur
Vessalatü vessalamu ala seyyidina Muhammedin mazharil envar.
Ve alâ alihi ehli beytihi bisebebi gıyaminnasiminnur
Cemi esma ve sıfatı cami, saltanati hakkiye ve halkiyeyi havi, makamı uluhiyeti zatta sana ibadet ederiz ALLAH'ım.
Cemi esma ve sıfatı sâtir saltanati hakkiye ve halkiyeyi kahir, makamı ahadiyeti zatta vücudumuzdan fani olalım ALLAH'ım.
Cemi esma ve sıfatı zahir saltanati, hakkiye ve halkiyeyi lâmi, makamı vahidiyeti zâtta, vücudunla mevcut olalım ALLAH'ım.
İlmi zatta cemi mevcudatı tespit ve ayâni sabitede tefrik, makamı ferdiyeti zatta saadet isteriz ALLAH'ım.
Ekserinas saltanati halkiyeden gafil esma-ü efaliyeden cahil, makamı nuru zatta, cemalini görelim ALLAH'ım.
Gaybı mutlakta,hüvviyeti zatta, makamı künhü zatını hayran olalım ALLAH'ım.
Hayatı sermedi, aynı zatta makamı hayyi zatta hayatı ebedi isteriz ALLAH'ım.
Aynı zatta zatının kemali, makamı kuddusiyeti zatta saltanatı halkiyeden tecrid olalım ALLAH'ım.
Aynı zatta zatın ihtiyaçtan münezzeh makamı samediyeti zatta senden gayrıya muhtaç etme ALLAH'ım.
Kıyameti kübrada, nur-u zatın zuhuru ile bütün mevcudadı ifna, makamı vitriyeti zatta yalnız bırakma ALLAH'ım.
Bihürmeti esma izzatiyetül hüsna ve bihürmeti seyyidin el Mustafa Sıdkı fakir kemter kullarının münacaatını kabul eyle ALLAH'ım.

Hacı Bekir Sıdkı Visali Hz. (k.s)