Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Besmele-i Şerif Kasidesi

Besmele-i Şerif Kasidesi

EYZAN
BESMELE-İ ŞERİF KASİDESİ (8)

Bismillâhi maşa Allah kûlküllün min indillâh
Bismillah, Bismillah, Bismillah bihayati Bismillah
Bismillah, Bismillah, Bismillah bihayati Bismillah
Allah neye dilerse vücude gelir Bismillah

 * Nakarat *
Allah neye dilerse vücude gelir Bismillah
* Nakarat *
Bismillâhi maşa Allah lâkuvvete illâ billâh bi kuvveti
* Nakarat *
Halkda yoktur bir kuvvet ancak kuvvet bismillah
* Nakarat *
Bismillâhi maşa Allah küllünimetin minallah bikeremi bismillah
* Nakarat *
Halka gelen nimetler dilerse verir bismillah
* Nakarat *
Bismillâhi maşa Allah elhayrü küllühu biyedillâh bi eltafı bismillah
* Nakarat *
Halka gelen hayırlar dilerse gelir bismillah
* Nakarat *
Bismillâhi maşa Allah layasrifüssüe illallah bi hafizi bismillah
* Nakarat *
Halkın fena huyların dilerse giderir bismillah
* Nakarat *
Bismillâhillezi lâ yazurru manasmihi şeyy'ün filerdi vela fissema
bi hidayeti bismillah

* Nakarat *

Allah deyen kullara yerden gökten zarar gelmez bismillah

* Nakarat *

Hiç kimse deyil, sırrı kader, ruhtan agâh

Makami cema'gelen sırrı kadere olur agâh bı ulumi bismillah* Nakarat *

Lâzım ise de esbaba tevessül etmem billâh

Esbaba tevessül şirkü hafidir lâhavle velâkuvvete illâ billâh bi

kuvveti bismillâh

* Nakarat *

Makamı şeriatte esbaba tevessül vaciptir bi hükmülâh

Hakikat; manide, mu'tide hem dâr, hem nafi Allah

* Nakarat *

Tenezzül edip aklıma itimad etmem asla

Vemaremeyte iz remeyte velâkinallahe rema

* Nakarat *

Sebebi karipte abid kaatil, hakikatte Allah

(Felemtaktulühüm velâkinnallahe katalehüm) buyurdu Allah bi

hikmeti Bismillâh

* Nakarat *

Alemi kevin sebebi muallah ismi zahir eder icra

Alemi manâ hakikattir, ismi batın eder ihta

Bismillah, Bismillah, Bismillah bi evveli Bismillah

Bismillah, Bismillah, Bismillah bi ahiri Bismillah

Bismillah, Bismillah, Bismillah bi zahiri Bismillah

Bismillah, Bismillah, Bismillah bi batını Bismillah

Visalinin tevhidi bu kasidenin ruhudur olagâh

Bu esrara kehri lütfü şey'i vahit bilir odur agâh

Bismillah, Bismillah, Bismillah bi tevfiki Bismillah

Bismillah, Bismillah, Bismillah bi tevfiki Bismillah

Gezi