Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Sure-i Rahman'ın Ledünni ve Hamdiye Kasidesi

Sure-i Rahman'ın Ledünni ve Hamdiye Kasidesi

SURE-İ RAHMAN'IN LEDÜNNİ KASİDESİ (64)

Errahmanü allamel Kur'an:
Talim etti rahmani hakikati Kur'an-ı
Ya Rahmanu rahmanı rahmet eyle kulları
Tükenir denizleri tükenmez rahmet deryası
Halakal insane allamehül beyan
Halk eyledi insanı verdi ana lisanı
Kainatın evveli hakikati Muhammedi
Kıldı halife zatını verdi ana saltanatı

EYZAN

Vennecmü veşşecerü yescüdan
Hububat eşcan ruhu hayvan erzakı
Secdede eder insana kâinatın cümlesi
İnsanın secdegâhı Ahad Samed İlâhi

EYZAN

Vessemae rafeaha evadeal mizan ella tadgav filmizan
Semayı aklı yarattı adaleti emretti
Zulmetme kullanma Zulüm şirki hafidir

EYZAN

Veekimülvezne bilkisti velatuhsirül mizan
Adaletten ayrılma vehmü hayale sapma

EYZAN

Velarda vadaaha lilenam fiha fakihetüm vennahlü zatülekmam
Unsur bedeni yarattı o da turab Ademi
Havası hemse meyveleri havası batın hurması

EYZAN

Velhabbü zülâsfi verreyhan
Ruhu nebat batını rey hanidir şehveti
Helâl ise gıdası doğar Said evlâdı
Haram ise gıdası doğar şaki evlâdı

EYZAN

Ruhu kutsi ilâhî Ruhu sultan Kur'an-ı
Ruhu insan fürganı Ruhu hayvan güneşi
Ruhu nebat nücümi Ruhu cemat unsuri

EYZAN

Zatile batındır rahmani Vücud ile mevcuddur rahmani
Sıfatı ile muhittir rahmani Efali ile zahirdir rahmani
Esması ile malumdur rahmanı asari ile meşhuttur rahmani

EYZAN

Febieyyi lai rabbüküma tükezziban
Ey cinliler ey insan Nimetini tükeziban
Şükredesin nimeti Zikredesin rahmani
Visali tevil eyledi bu sureyi rahmani
Giyelim sıfatı rahmani olalım insani kâmili

HAMDİYE KASİDESİ (65)

Nişan arardım aslıma aslım Muhammed Mustafa
Hem arardım ruhumu Ruhum zatı hüdadandır
Çıktım ama zulmetinden geldim Muhammed arzına
Anda aşk şarabı anda buldum hem zevkimi
Bülbülleri nalân eder Aşıkları devran eder
Nebileri davet eder Saidleri iman eder
Şakileri inkâr eder Asileri isyan eder
Âlimleri Kur' an okur Fakihleri fürgan okur
Arifleri seyran eder velileri irşad eder
Sıdkı dahi hissedardır talibleri irşad eder
Şeriatı hüdasıdır Hem önünde kandilidir
Tarikatın delilidir Hem yolunda münimidir
Hakikatin cemilidir Hem nefsinin fenasıdır
Marifetin lâtifidir Hem ruhunun bekasıdır

Gezi