Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Esmâ-ül Hüsna Kasidesi

Esmâ-ül Hüsna Kasidesi

ESMÂ-ÜL HÜSNÂ KASİDESİ

Velillâhi Esmâ-ül Hüsnâ hazineleri Habibini nurları ile yoğurdu
Kâinatın annesi nurundan zuhuru
Açılsın saçılsın nurlarıyla gark olsun
HUVALLAHÜLLEZİ LÂ İLÂHE İLLA HU
YA RAHMAN, YA RAHİM, ya MELİK
Ya Küddüs, Ya Selâm, ya Mü'min
Açılsın saçılsın nurlarıyla gark olasın
Ya Müheymin, ya Aziz, Ya Cebbar
Ya Mütekebbir, Ya Halik, Ya Bari
Ya Müsavvir, Ya Gaffar, Ya Kahhar
Açılsın saçılsın nurlarıyla gark olasın
Ya Vehhap, Ya Rezzak, Ya Fettah
Ya Alim, Ya Râfi, Ya Mü'iz
Açılsın saçılsın nurlarıyla gark olasın
Ya Muzil, Ya Semi, Ya Basir
Ya Hâkem, Ya Adil, Ya Lâtif
Ya Habir, Ya Halim, Ya Aziz
Açılsın saçılsın nurlarıyla gark olasın
Ya Gafur, Ya Şekür, Ya Aliyyu
Ya Kebir, Ya Hafız, Ya Mugit
Ya Hasip, Ya Celil, Ya Kerim
Açılsın saçılsın nurlarıyla gark olasın
Ya Ragıp, Ya Mucip, Ya Vasi
Ya Hakim, Ya Vedut, Ya- Mecit
Ya Baiz, Ya Şehit, Ya Hak
Açılsın saçılsın nurlarıyla gark olasın
Ya Vekil, Ya Kavi, Ya Metin
Ya Veli, Ya Hamid, Ya Muhsi
Ya Mübdei, Ya Muid, Ya Muhi
Açılsın saçılsın nurlarıyla gark olasın
Ya Mümit, Ya Hay, Ya Kayyum
Ya Vacit, Ya Macit, Ya Vahid
Ya Âhed, Ya Samed, Ya Kadir
Açılsın saçılsın nurlarıyla gark olasın
Ya Muktedir, Ya Mukaddim, Ya Muahhir
Ya Evvel, Ya Ahir, Ya Zahir
Ya Batın, Ya Vali, Ya Müteali
Açılsın saçılsın nurlarıyla gark olasın
Ya Berrü, Ya Tevvap Ya Mümin
Ya Müstakim, Ya Afuvvü, Ya Rauf
Ya Malikülmülk, Ya Zülcelali vel ikram
Açılsın saçılsın nurlarıyla gark olasın
Ya Mukit, Ya Cami, Ya Gani
Ya Muğni, Ya Muti, Ya Mani
Ya Daru, Ya Nafi, Ya Nur
Açılsın saçılsın nurlarıyla gark olasın
Ya Hadi, Ya Bedi, Ya Baki
Ya Varis, Ya Reşit, Ya Sabur
Ya Sadık, Ya Settar, Ya Allah
Açılsın saçılsın nurlarıyla gark olasın
Ya İlahi fakir Ruhi'yi esmalarınla gani eyle
Bütün devr ile vücudunda
İhvanlarıyla nasip eyle bu hali
Görelim efali sıfatınla berki zatını

Gezi