Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Haccın Sırları Kasidesi

Haccın Sırları Kasidesi

HACCIN SIRLARI KASİDESİ (28)

Niyet ettim haccımı — Terkeyledim akdımı

Akıd dünya işleri — Kasdım ziyaret zatını

Lebbeyk lebbeyk ilâhi — İcabet ettim davetini

Kainatın maliki — Yok şerikin ilâhi

Gaslettim zahirimi — Emrazı kalbten batınımı

Çıkardım şöhret libasını — Lâbis oldum ihramı

EYZAN

Terk eyledim fena efali sıfatı — Oldum mevta misali

Dahil oldum Mekke'yi bir hâl geldi zatımı

EYZAN

Sonra girdim Kâbe'yi — Lebbeyk dedim ilâhi

İşittim hem kelâmını — Oldum Musa misali

EYZAN

Tavaf ettim yediyi aldım yedi sıfatı

Musafaha ettim haceri esvedi — Takbil ettim yedini

EYZAN

Zahir oldu cemali — Halilullah misali
Tavaf ettim safayı — Sayeyledim merveyi

EYZAN

Hervele ettim üçünü — Sükûnetle dördünü
Çıktım arafat dağını — Kıldım öğle ve ikindiyi

EYZAN

Durdum anda vakfeyi — Lebbeyk dedim ilâhi
Açıldı levhü mahfuzu — Gördüm anda yazıyı

EYZAN

Geldim müzdelife mescidini — Kıldım akşam yatsıyı
Uyumadım anda sabahı — Kıldım sabah namazı

EYZAN

Oldum fena fillâhi gördüm nuru Muhammedi
Sonra geldim minayı — Oldum bakabillâhı

EYZAN

Kestim ruhu hayvanı — Kuvvet buldu sultanı
Taşladım anda cehlimi — Aldım ilmi ledünni

EYZAN

Sonra geldim kabeyi ziyaret ettim tavafı
Keşfoldu hakayıkı anda aldım beratı

EYZAN

Tavaf ettim veda-ı — Çevrildim alemi kevni
Tekmil oldu miracı — Resulûllah misali

EYZAN
Visali'nin Hıccını kabul eyle ilâhi
Böylece hic edenleri hiccil beyttir delili

Gezi