Buradasınız: Ana Sayfa / Sohbetler / Hakikat ve Marifet Sırları / Kaside-i Münferice BÖLÜM 4

Kaside-i Münferice BÖLÜM 4

EYZAN

Fetekün minessübbakı iza-Maci'te ilâ tilkelfüreci
Seyrin tama oldukta — Makamı âlâ buldukta
Olasın sabıklardan — Hem Cenneti ruhani

EYZAN

Fehünakel iyşü vebehcetühu — Febimüptehicin velimüntehicin
Hidayet nihayeti — İyş-ü işret zevki
Hem hayatı ebedi — Hüsnü rüyet cemali
Hem bu yolun saliki — İki kısım bilmeli
Biri müptehiç oldu — İlmü irfan saliki
Biri müntehiç oldu — Zühtü takva saliki

EYZAN

Vehicila'mâle iza rekidet — Veiza mahiçte izen tehici
Ey saliki hakiki —İster isen miracı
Tahrik edesin ameli — Burakındır bin anı
İlmücibril hem geldi — Götürür hem sidreyi
Geldi aşk refreti —İsal eder vuslatı
Menzilidir bimekân — Kuddusidir bizeman
Harfüsavtdan aliyen — Göresin cemaliyezdan

EYZAN

Vemeasillâhi semacetüha — Tezdani lizilhulgıssemîci

Asilerin isyanı — Hem kubuh efalleri
Çirkin olan huyları — Hoş gösterir efali
Bir kul günah işlese — Hem tövbe eylemese.
Zahir olur bir siyah — İhata eder kalbini
Keser cümle feyzini — Göstermez rüyasını

EYZAN

Velitaatihi vesabahatiha — Envarü sabahin münbelici
Ahitlerin ibadeti — Hem riyasız taatı
Zahir olur envarı — Sabah ziyası misali
Zahir olsa nurları — Olur şems pervanesi

EYZAN

Vemen yahtubül hûrelhuldibiha — Yazfer bilhûri vebilgunuci
Abitlerin ameli — Yaratır hurileri
Zafer bulur anlara — Hem iysünüvazini
Abitlerin cenneti — Ahirette bilmeli
Ariflerin cenneti — Dünyadadır bilmeli
Çünkü anlar oldular — Allah'ın hazinesi
Ariflerin cenneti — Üçtür dahi bilmeli
Cenneti efal biri — Himmetinin icadı
Cennetüssıfat biri — İlmüirfan kemali
Cennetüzzâtdır biri — Bunda zatı görmesi

Gezi